Recent nieuws

#

Cross-sectorale innovatie ondergedompeld in Design Fiction!

26 nov. 2019

Heeft u er al eens over nagedacht hoe het zou zijn om de toekomst te manipuleren? Om te proeven van de verschillende mogelijkheden die er binnenkort kunnen zijn? Wel, dat konden de…

lees meer

Projecten in de kijker

Codesign Aliment

Landbouw en voeding

Producenten van voedingsproducten kunnen nieuwe markten aanboren door aan hun product een belevingselement te koppelen of in te spelen op…

TAGS / codesign, cocreatie, toolbox, prototype, begeleiding, opleiding lees meer