Recent nieuws

#

GoToS3

22 dec. 2022

GoToS3 was een portefeuilleproject binnen het programma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, die 17 deelprojecten samenbracht. het project had als doel innovatie en valorisatie…

lees meer

Cross-sectorale Innovatie

X-innovation-modif-fond-blanc.png

Cross-sectorale Innovatie

Eén van de pijlers van het project GoToS3 is het stimuleren van cross-sectorale innovatie

Deelprojecten GoToS3

Codesign Aliment

Landbouw en voeding

Producenten van voedingsproducten kunnen nieuwe markten aanboren door aan hun product een belevingselement te koppelen of in te spelen op…

TAGS / codesign, cocreatie, toolbox, prototype, begeleiding, opleiding lees meer

Valorisatie

De tweede pijler van het project is projecten versterken en ondersteunen richting de valoriastie van hun innovatief product, proces of dienst.


Ecosysteem