Sanering van de binnenlandse en buitenlandse emissies van vluchtige organische stoffen

In het kader van de DepollutAir en TEXACOV projecten (projectenportefeuille GoToS3) van het Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V- France-Wallonie-Vlaanderen (FEDER), nodigen we graag u uit aan de 7deeditie van de Noord-Europese workshop om deel te nemen. Dit jaar is het thema : «Sanering van de binnenlandse en buitenlandse emissies van vluchtige organische stoffen ». De workshop zal de vorm aannemen van een speciale sessie van het ACIN congres op 18 juli in de namiddag, in de voormiddag voorafgegaan door een ontmoeting tussen bedrijven, institutionele vertegenwoordigers en projectpartners.Dit (gratis) event biedt de gelegenheid aan de bedrijven die geconfronteerd worden met VOS om hun problematiek toe te lichten en erover van gedachten te wisselen met de DepollutAir en TEXACOV projectpartners, die hun expertise ter beschiking stellen. Voor de onderzoekers die aanwezig zijn in het kader van het ACIN 2018 congres, zal het niet alleen mogelijk zijn om kennis te nemen van deze problematiek, maar ook om hun onderzoek te confonteren met dat van de INTERREG V projectpartners.

18 jul. 2018

#

Praktische info

Hall en gehoorzaal Pedro Arrupe

Universiteit van Namen


18 jul. 2018

Bezoek website

Deze workshop zal de vorm aannemen van een speciale sessie van het ACIN congres op 18 juli in Namen, Belgie