Design Fusion biedt een inspirerend programma en een kader voor onderlinge uitwisseling aan allerlei partijen: micro-ondernemingen/KMO’s, ontwerpers, de pers en de gemeentes van Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen. De tweede editie van dit tweejaarlijkse evenement markeert ook de beëindiging van het project Tripod-II. Het is dus een goed moment om de balans op te maken, te inspireren via grensoverschrijdende partnerschappen en de acties van elke partner in verband met dit project te presenteren.

2 feb. 2021

Programma

9u-12u - Workshop "Best practices om urban design-projecten met meerdere partners op te zetten"


Tijdens het Tripod-II-project hebben we diverse innovatiesessies georganiseerd waarbij ontwerpers, ondernemingen en gemeenten elkaar ontmoetten om hun ideeën te delen en samen te werken (co-creatie). Het doel daarvan was het bedenken van innovatieve oplossingen voor hun problemen en kansen.

Deze workshop, die is verdeeld in drie delen, biedt ter inleiding drie evaringsverhalen van Franse, Vlaamse en Waalse partijen. Een ontwerper deelt zijn visie op dit partnerschap met een onderneming en een gemeente, waarna een industrieel en een vertegenwoordiger van een stad of gemeente over hun ervaringen zullen vertellen. Ze zullen de resultatan bespreken die zijn behaald in het kader van 5 projecten :

  • Slimme vuilnisbakken
  • Signaletiek fietsroute in het Eurometropool gebied. ’Blauw vierkant’
  • Onderhoud groen in de openbare ruimte
  • Zicht op de toekomst
  • Gedeelde mobiliteit

Na dit uitwisselingsmoment beleven de deelnemers een online samenwerkingservaring, waarbij ze hun mening geven over de prototypen die zijn ontwikkeld tijdens de co-creatiesessies van het Tripod-II-project. Op interactieve wijze ontdekken ze verschillende voorstellen en bedenken ze verschillende oplossingen om deze ideeën in de praktijk toe te passen, waarbij ze interactieve co-creatietools gebruiken.

We sluiten af met een interactieve sessie van 30 minuten, waarin we tips & trucs met de deelnemers delen die gebaseerd zijn op onze ervaringen met het Tripod-II-project. Deze tips & trucs hebben betrekking op thema’s die de deelnemers zelf hebben gekozen (bijv. hoe kies je een ontwerper, advies om betere prototypen te maken …).

Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie en inschrijving


14u-15u - Persconferentie: ontwerp en grensoverschrijdende samenwerking, twee onderscheidende instrumenten

12 partners van Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen hebben 5 jaar gewerkt om ontwerpmethoden te integreren in ondernemingen in het kader van het Europees project Interreg Tripod-II. Ontwerp, dat van belang is op het gebied van concurrentievermogen, differentiatie en innovatie, is toegankelijk gemaakt voor bedrijven via trainingen, begeleiding en ontmoetingen.

We hebben het geluk in een regio met volop grensoverschrijdende samenwerking te wonen, en via dit programma konden we voordelen daarvan onder de aandacht brengen. Deze voordelen zijn met name het delen van best practices, complementaire kennis en ervaring en de structurering van een netwerk van ondernemingen en ontwerpers.

Ontdek de resultaten van deze grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van ontwerp en de doorlopende activiteiten die zijn ontwikkeld in het kader van Tripod-II!

Meer informatie en inschrijving

*Persconferentie alleen toegankelijk voor journalisten met een perskaart en voor leden van het Interreg-, GoToS3- en Tripod-II-team.


15u-16u - PechaKucha "De toegevoegde waarde van ontwerp en grensoverschrijdende samenwerking via Tripod-II"

De partners van Tripod-II laten u volgens het PechaKucha-concept* (een korte en dynamische presentatievorm) de toegevoegde waarde van ontwerp en grensoverschrijdende samenwerking ontdekken, in het licht van de activiteiten die tijdens de gehele projectperiode zijn uitgevoerd.

  • De instrumenten van Design Thinking ontdekken, begrijpen en benutten – Manuéline Caseau, trainer in Design Innovation en partner van Tripod-II
  • Innovatieve producten en diensten ontwikkelen voor de openbare ruimte –Kris Dekeyzer, Leiedal en partner van Tripod-II
  • Success Story #1 ‘Blauw vierkant’ – Billiet Art Works X Interreg/VIALYS
  • Success Story #2 Coeur de beurre X Nemus
  • Success Story #3 “Arcimboldo” – Jnius X Iol


* in collaboration with PechaKucha Night Liège event.

Meer informatie en inschrijving


16u-17u - Keynote speech — Satyendra Pakhalé "Kan ontwerp een wereldwijde impact hebben?"


Het beroep van ontwerper, dat rekening houdt met de sociale, economische en milieucontext, moet zich ontwikkelen om nieuwe parameters te integreren in de benadering en uitvoering van het werk. Het team van Tripod-II biedt u de kans om na te denken over de vraag ’Kan ontwerp een wereldwijde impact hebben?’ en te ontdekken hoe Satyendra Pakhalé op zijn werk reflecteert.

Hij stelt voor te reflecteren op de rol van de ontwerper in het verhogen van het algemeen welzijn en op de verenigende kracht van dit vak in een wereld die steeds verdeelder wordt. Voor hem is ontwerp een uiting van optimisme. Een conditio sine qua non om te kunnen creëren, om ruimte te scheppen voor een creatieve cultuur.

Deze inspirerende keynote speech wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie met de spreker om ideeën uit te wisselen over dit onderwerp. Bedrijven en ontwerpers, wat is jullie visie op dit thema?

Satyendra Pakhalé
Wereldwijd ontwerper / oprichter van Satyendra Pakhalé Associates, Amsterdam, NL


Meer informatie en inschrijving


Het evenement wordt live getranscribeerd in het Frans voor de Franstalige deelnemers en in het Nederlands voor de Nederlandstalige deelnemers.#

Praktische info

Online

2 feb. 2021
9u00 - 17u00

Bezoek website