DESIGNER CLUB #10 : CONFERENTIE/DEBAT — LA PENICHE DES DESIGNERS PUBLICS

In een conferentie-debat onder leiding van Sophie Aouizerate, tonen we het belang en de rijkdom van burgerconsultatie en multidisciplinariteit bij het bevorderen van de besproken onderwerpen.
We vinden hier zowel de actoren van het Street Up project (mobiliteit voor iedereen) als professionals (socioloog…) die een externe visie op de problematiek van de mobiliteit en de handicap kunnen geven.
We zullen de expertise van ontwerpers, gebruikers en producenten combineren om oplossingen voor mobiliteitsproblemen van mensen met een beperkte mobiliteit ontwikkelingen: ontwerp, gebruik en vervaardiging van objecten.
Dit hoogtepunt benadrukt de noodzakelijke cross-overs tussen de verschillende spelers en het belang van een ontwerpproces om tot een nuttig, aanpasbaar en toegankelijk object te komen.

16 okt. 2020

Het doel van dit conferentiedebat
– een valorisatie van een ontwerpbenadering: een sterke voorkeur voor een universeel ontwerp dat beantwoordt aan unieke behoeften;
– een bevraging van de praktijk van de ontwerper: de evolutie van het beroep;
– een synergie tussen de betrokken actoren: gebruikers, ontwerpers, producenten, leraren, distributeurs, industriëlen;
– een verspreiding van deze nieuwe aanpak om de toegang te vergemakkelijken.

De inhoud van het conferentiegesprek

Er worden twee belangrijke kwesties behandeld:
– hoe kunnen deze verschillende actoren in het ontwerpproces (ontwerp, gebruik, productie) samenwerken?
– hoe beïnvloedt dit de actoren zelf in hun functioneren en werkgewoontes?

Deze kwesties worden door middel van verschillende benaderingen verder uitgediept:
– het begrip “validiteit”: het bewustmaken van de onbezonnenheid van de norm om andere toepassingen te kunnen overwegen
– de initiële en voortgezette opleiding van ontwerpers
– reeds ontwikkelde prototypes: feedback, grenzen, steunpunten
– massaproductie van modulaire producten
– toegankelijke marketing van producten

14u30-14u50: Onthaal van de deelnemers
15u-17u: Conferentie, Q&A
17h-20h: Rondleiding door de tentoonstelling, testen van prototypes

Dit congresdebat maakt deel uit van het evenement Utopies Partagées N°1 : Design en mobiliteit voor iedereen, dat plaatsvindt van 15 tot 18 oktober op de woonboot Eldorado.

Project ondersteund door Interreg/TRIPOD II

#

Praktische info

Péniche l’Eldorado

201 avenue Pasteur, Quai Soubise 59130 Lambersart, France

16 okt. 2020
15:00 - 17:00

Bezoek website