Design voor integrale innovatie

Tijdens deze module van 1 dag krijgt u een algemeen overzicht van het klantgericht ontwerpproces van een product-service aanbod "Tripodswijze" !

22 mrt. 2018

Als bedrijven hun klanten kennen en begrijpen en inzicht krijgen in hun noden en behoeften, dan geven ze zichzelf de kans om meer toegevoegde waarde te creëren, een gebruikswaarde voor de klanten en dus een financiële waarde voor de onderneming.

Design was hier altijd al op gericht en wordt vandaag toegepast via methodes van mensgericht ontwerpen en design thinking. Design thinking kan helpen om te innoveren vanuit de vraag naar de wenselijkheid van een oplossing (noden van de gebruikers), maar integrale innovatie ontstaat vooral op het snijpunt van die wenselijkheid, technische haalbaarheid en economische levensvatbaarheid.

« We creëren schaduw, zodat klanten kunnen blijven genieten van de zon. »
Umbrosa nv, Roeselare (Belgïe)

In het project TRIPOD II richten wij ons specifiek op strategisch design als katalysator voor innovatie en helpen wij bedrijven om te focussen op de wenselijkheid en de levensvatbaarheid van de oplossingen die ze bedenken. Veel bedrijven zijn vooral bezig met wat ze zelf weten en wat ze kunnen doen en ze vergeten de tijd te nemen om te ontdekken wat hun klanten echt willen en wat ze bereid zijn om ervoor te betalen.

nnovatieve succesverhalen ontstaan evenwel telkens uit de synergie tussen technische maakbaarheid van een oplossing (feasibility), de meerwaarde die met deze oplossing gecreëerd wordt voor de doelgroep (desirability) en de bereidheid van deze doelgroep om voor deze meerwaarde te betalen (viability). Wij geloven dus in het ontstaan van sterke synergieën binnen GoToS3, waarin zowel feasibility, desirability als viability aanbod komen..

Als partners van GoToS3, stellen de uitvoerders van het TRIPOD-project een nieuwe opleiding voor om te leren hoe designmethodes en tools kunnen ingezet worden voor een complementaire aanpak van integrale innovatie en toekomstige innovatieve succesverhalen.

Tijdens deze module van 1 dag krijgt u een algemeen overzicht van het klantgericht ontwerpproces van een product-service aanbod. U leert inzien waarom innovatie door de toepassing van design uw technologische innovatie kan versterken. U leert ook hoe u designmethodes en tools kunt inzetten om nog meer te innoveren in uw projecten en een relevanter product-service-aanbod kunt realiseren. De nieuwe concepten en methodes zullen aangeleerd worden door middel van praktijkoefeningen.

De voertaal bij deze opleidingen is Engels, behalve in het geval waar alle deelnemers voor een specifieke sessie allen Franstalig of Nederlandstalig zijn.

Schrijf op hier !#

Praktische info

Maison du Design – Bergen

Rue des Soeurs Noires 4
7000 Bergen (BE)

22 mrt. 2018
9.30 u - 16.30 u

Bezoek website