Ecodesign : hoe pak ik het aan en waar vind ik de fondsen ?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de workshop met betrekking tot het duurzaam ontwerp van textielproducten. Deze workshop kadert in het RETEX – project, een project van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg France - Wallonie - Vlaanderen, welke de integratie van de circulaire economie in de textielsector beoogt.
Het RETEX-project bevordert de uitwisseling van ervaringen tussen de textielsector, de verwerkers van textielafvalstromen en de afnemers van nieuwe producten ontstaan uit de recycling actief in Hauts de France, Wallonië en Vlaanderen.

13 jun. 2018

Elk bedrijf dat ecodesign implementeert wordt niet alleen meer milieubewust, maar plukt daarnaast ook de sociale en economische vruchten van zijn beleidsbeslissing. Het opzet van deze workshop bestaat erin succesverhalen te brengen teneinde textielbedrijven ertoe aan te zetten ecodesign in te bedden in hun dagelijks beleid.

  • 9u00 : Verwelcoming / Toelichting van het RETEX-project

  • 9u30 : Wat is ecodesign?
    Ingeleid door experten in de materie
  • 10u15 : Welke hefbomen hanteer ik om ecodesign te implementeren in mijn bedrijf?
    Succesverhalen uit de praktijk om de implementatie te versnellen en valkuilen te brengen
  • 11u30 : Waar vind ik de nodigen fondsen om ecodesign tot een goed einde te brengen?
  • 12u00-12u30 : Receptie met gelegendeid tot netwerking


De partners van RETEX - CD2E, CENTEXBEL, FEDUSTRIA, UP-tex - en hun geassocieerde partners - ECO TLC, NEXT B.E.FIN, RES-SOURCES, TEAM2, UIT NORD - heten u van harte welkom.

#

Praktische info

ENSAIT

2 Allée Louise et Victor Champier
59100 Roubaix (F)
Plan : Stratenplan

13 jun. 2018
9u00 - 12u30

Bezoek website

Deelname aan deze workshop, georganiseerd door CD2E en ENSAIT in het kader van RETEX, is gratis. Registratie is verplicht.