Mind Me Up & Start Me Up “Op weg naar commercialisering”

U bent projectontwikkelaar en uw onderneming is minder dan vier jaar actief? U wil uw onder¬neming sneller opstarten? U wil sneller en doeltreffender uw markt betreden? U wenst uw omzetcijfer en rentabiliteit sneller te doen stijgen? Hebt u interesse voor de grensover-schrijdende markt?

18 sep. 2018

Mind Me Up / Start Me Up – een collectief en individueel structuurtraject met grensoverschrijdende intervisie voor jonge ondernemingen en productontwikkelaars met projecten in de commercialiseringsfase!

> Data :

 • 18/09 in Anzin: De Pitch – voorstelling van de projecten
 • 25/09 in Bergen: Visie – opdracht – waarden: uitwerking van de visie via het Moodboard, positionering naargelang van de waarden
 • 02/10 in Anzin: structureer uw project in het Business Model Canvas
 • 09/10 in Bergen: BMC (vervolg) – Klantidentificatie – Segmentatie
 • 23/10 in Anzin: De cijfergegevens – we nemen de metrische gegevens erbij en trekken conclusies aangaande de klanten en de manier om ze aan te spreken
 • 06/11 in Bergen: Communicatie: commercialiseringstraject van achteren naar voren en ISCC ... een techniek made in Fast to Market
 • 13/11 in Anzin: Concurrentie en situatieoverzicht

& Flash Meetings op 27/11 (datum moet nog bevestigd worden)


> Werkrooster :

  - Verwelkoming om 9.15 uur

  - Start van de workshops om 9.30 uur, einde voorzien om 13 uur

  - Broodjes voorzien voor het middaguur


> Adressen :

LME Mons - Rue Descartes, 2 - 7000 Mons, België

Transalley - 80 rue Roland Moreno - 59410 Anzin, Frankrijk


Het gaat om een verbintenis voor alle sessies, dit is geen programma “à la carte”. Het programma is gratis*


>> Voor meer inlichtingen en inschrijving: sylvia.dominiak@transalley.com voor Frankrijk – christiaens@lme.be voor België

D.m.v. een eerste diagnose kan elk traject gepersonaliseerd worden. Het aantal plaatsen voor elk traject is beperkt.


* Fast to Market is een grensoverschrijdend programma voor rechts- of natuurlijke personen begeleid door een projectpartner die bij het iMark-programma is aangesloten. Rechtspersonen worden voorafgaand geïnformeerd dat de deelname aan Fast to Market in aanmerking kan komen voor een de-minimissteun, overeenkomstig (EU-)VERORDENING nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2018 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (de-minimisverordening).
#

Praktische info

LME Mons - Rue Descartes, 2 - 7000 Mons, Belgique et Transalley - 80 rue Roland Moreno - 59410 Anzin, France

een workshop per week, van 18 september tot 13 november 2018 à Bergen (B) en Anzin (F)

van 9u30 tot 13u00

18 sep. 2018

Bezoek website