7e Noord-Europese workshop over de behandeling van VOS

In het kader van GoToS3 organiseren de projecten DepollutAir en TEXACOV hun tweede gezamenlijke workshop, dit jaar rond het thema: “Sanering van de emissie van vluchtige organische stoffen in binnen- en buitenlucht”.
Vluchtige organische stoffen (VOS), die in niet te verwaarlozen hoeveelheden aanwezig zijn in de lucht, binnen, maar ook buiten, zijn verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Deze emissies indijken is dan ook een topprioriteit.
Om dit probleem aan te pakken stelt het DepollutAir voor om nieuwe methodes te ontwikkelen voor een innovatieve behandeling aangepast aan de industrie en gebaseerd op de koppeling van technologieën. Het TEXACOV-project daarentegen probeert zuiverend textiel te ontwikkelen waarmee de verontreinigende stoffen in onze woonvertrekken worden afgebroken.

18 jul. 2018

Deze workshop zal de vorm aannemen van een speciale zitting van het ACIN-congres op 18 juli in de namiddag en wordt in de voormiddag voorafgegaan door een ontmoeting met bedrijven uit de sector.

Ondernemingen die met VOS geconfronteerd worden, krijgen op deze dag de gelegenheid om hun problemen uit de doeken te doen en erover te praten, in het bijzonder met de partners van de projecten DepollutAir en TEXACOV, die hun expertise ten dienste zullen stellen.

Bovendien is het voor de onderzoekers die in het kader van het ACIN-congres 2018 aanwezig zijn, de gelegenheid om deze problematiek beter te leren kennen en om hun onderzoek naast dat van de projectpartners DepollutAir en TEXACOV te leggen.


Programma van de dag:

9.15 – 12.35 uur: Ontmoeting tussen wetenschappers en industriëlen

- Korte voorstelling van de projecten DepollutAir en TEXACOV;

- Voorstelling van de technieken om de kwaliteit van binnen en buitenlucht te meten;

- Voorstelling van sprekers uit de industrie die hun problematiek toelichten;

- Rondetafelgesprek met alle deelnemers.

12.35 – 13.45 uur: Lunch en posters

Mogelijkheid om de posters te raadplegen die in het kader van het ACIN-congres 2018 i.v.m. het workshopthema tentoongesteld worden.

13.45 – 17.00 uur: Mondelinge presentaties

Tijdens de zitting van het ACIN-congres 2018 stellen de projectpartners, maar ook wetenschappers afkomstig van andere onderzoeksgroepen van dit domein, het onderzoek voor dat wordt gedaan naar de eliminatie van VOS.

> Contactpersoon projectleider DepollutAir : Stephane.Siffert@univ-littoral.fr

> Contactpersoon projectleider TEXACOV : Driss.Lahem@MATERIANOVA.BE

> Alle informatie kan u hier vinde !

#

Praktische info

Namen ​Universiteit :

Amphithéâtre Pedro Arrupe, rue Grandgagnage (sentier Thomas)

5000 Namur

De dag van 18 juli 2018 is gratis voor de deelnemers die op de website geregistreerd zijn!


18 jul. 2018
9.15 u - 17.00 u

Bezoek website