X-Innovation workshop #voeding

Schrijf je in voor onze X-innovation workshop rond duurzame voedselproductie die digitaal plaatsvindt op 23/04 van 9u tot 12u30.

23 apr. 2021

Op 23/04 organiseren de partners van het GoToS3-project de eerste van een nieuwe reeks van X-Innovation workshops. In deze workshops laten we de partners van de projecten uit de portefeuille samen met bedrijven brainstormen rond een maatschappelijke uitdaging. Binnen deze workshop werken we rond duurzame voedselproductie en meer bepaald:

  • Efficiënter watergebruik
  • Energie-efficiëntie
  • Gebruik van afval- en nevenstromen
  • Biomassa

Liesje De Schamphelaire en Tom Quintelier van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, zullen in een korte video voorstellen doen voor de problemen die op het spel staan (video binnenkort beschikbaar).

Het doel van deze workshop is om de deelnemers tot nieuwe interdisciplinaire en cross-sectorale project-ideeën te laten komen, die een antwoord kunnen bieden op hedendaagse problematieken. We richten ons dus niet louter op bedrijven en onderzoekers uit voedingssector, maar ook op alle schakels uit de keten die wensen te helpen om tot oplossing te komen.

De brainstorm zelf wordt begeleid door Design Innovation en zal digitaal plaatsvinden. Gezien het grensoverschrijdend karakter van het GoToS3 project, zal de voertal van deze brainstorm het Engels zijn om op die manier de uitwisseling tussen de deelnemers te bevorderen. Inschrijven voor deze brainstorm is verplicht, zodat we op voorhand reeds zicht hebben op het aantal en type deelnemers.#

Praktische info

Digitaal workshop

23 apr. 2021
9u00 - 12u30