Design Fiction

Design Fiction is een methodiek die jou in staat stelt om met de toekomst te experimenteren nog voor hij er is: gebruikers van deze methode, die zich vaak door sciencefiction laten inspireren, ontwikkelen voorwerpen en/of diensten aan de hand van maquettes. Vervolgens leggen ze deze hyperrealistische creaties voor aan mensen, om na te gaan wat de emotionele impact is van de oplossingen die ze hebben uitgewerkt, in hoeverre ze aanvaardbaar is en in termen van een wenselijke toekomst pertinent zijn.

Almaar meer ondernemingen – zoals Vinci, Bouygues Immobilier, La Poste, maar ook IKEA, Sony en Google – kiezen voor Design Fiction als ze een idee willen vormen over hoe hun markt zal evolueren, en als ze de concurrentie een stap voor willen zijn door innoverende en zelfs disruptieve producten of diensten voor te stellen.

De overheid ziet het dan weer als een hefboom voor creatie en debat met burgers, terwijl activisten het gebruiken om de afwijkingen van de samenleving aan de kaak te stellen en de hedendaagse zeden te bekritiseren. Al deze benaderingen hebben gemeenschappelijk dat ze voordeel halen uit de mogelijkheden van design om over de toekomst na te denken. Verder kunnen de gevolgen van deze producten of diensten, via deze methode, op een creatievere en tegelijkertijd concretere manier bepaald worden dan aan de hand van voorspellingen van deskundigen.

Design Fiction ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking ...

Binnen de GoToS3-portefeuille werd Design Fiction voor de eerste keer op een grensoverschrijdende manier toegepast. Daarnaast is de grote verscheidenheid aan profielen binnen de partners van de portefeuille een groot unicum, maar laat dat net de sterkte zijn van deze oefening: onderzoekers, clusters, actoren uit de economie (concurrentieclusters, ontwikkelings- en begeleidingsbureaus, territoriale gemeenschappen, beroepsverenigingen, enz.) die elkaars competenties aanvullen ten dienste van de ontwikkeling van onderzoek, innovatie en concurrentievermogen van de ondernemingen binnen het Frans-Belgische, grensoverschrijdende grondgebied.

en van cross-innovation!

Olivier Wathelet en het collectief Making Tomorrow hebben de partners van het GoToS3-project bij deze verkenning van een nabije toekomst begeleid: door de competenties van de partners en de verschillende technologieën die worden ontwikkeld binnen de deelprojecten, naast elkaar te leggen, bedachten ze drie plausibele maar fictieve cross-sectorale innovatie, die als echte producten, die klaar waren om de markt te veroveren, werden voorgesteld. deze producten worden hieronder in meer detail beschreven.


AirFix

Licht en sterk, intelligent textiel dat de luchtverontreiniging van de stadswegennet kan absorberen en energieonafhankelijk is om zo de vervuiling door verkeer in de stad(srand) te beperken

Uitdaging: de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging rondom de drukste verkeerswegen op onze grondgebieden indijken. De strijd aanbinden tegen chemische vervuiling, geurhinder en storende uitzichten.

Voorgestelde oplossing: de vervuilende deeltjes afbreken, de weg bedekken met een elegant zeil met een hedendaagse look door het project samen met de inwoners uit te werken..

Toegevoegde waarde: nieuwe ruimtes creëren die gebruikt kunnen worden door de inwoners van de gemeenten rondom en de stadsranden van grote steden, die vaakst hinder ondervinden van het verkeer van en naar deze steden. De mogelijkheden vergroten voor de realisatie van innoverende en ecologische projecten.

Inbreng van de GoToS3-projecten:

C2L3Play : gangmaker voor de uitwerking van een grensoverschrijdend Living Lab voor de ontwikkeling van dit product in samen spraak met de burgers.

Tripod-II : aanleveren van designmethodes om de burgers te begeleiden in de designkeuzes van dit product.

DepollutAir en Texacov : combineren hun technologieën voor de ontwikkeling van de luchtzuiverende eigenschappen van het textiel.

RETEX : verantwoordelijk voor de ecologisch ontwerp van het textiel.

Luminoptex : zorgt er voor dat het textiel voorzien is van retroverlichting en bovendien zelfvoorzienend is qua energieverbruik.

JeWell

Sieraden die verbonden zijn met een mobiele applicatie, waarmee ziektes gedetecteerd kunnen worden, om zo in te spelen op het tekort aan artsen in de stad en om de medische kosten te drukken.

Uitdaging: laattijdige diagnoses zijn mee verantwoordelijk voor de stijging van de kosten voor de volksgezondheid, net zoals foute diagnoses van patiënten zelf.

Voorgestelde oplossing: gezondheidspreventie verbeteren dankzij een onmiddellijke en continue medische diagnose.

Toegevoegde waarde: personalisering van de toepassing en inzameling van gegevens om het onderzoek inzake volksgezondheid te verbeteren.


Inbreng van de GoToS3-projecten:

MDTex: begeleiding van het project, link tussen het onderzoek en de medische sector.

Biocompal: ontwikkeling van materialen van biologische afkomst, die gebruikt zullen worden voor het maken van dit product.

Bioharv: ontwikkeling van autonome elektrische generatoren om dit IoT-product van stroom te voorzien.

Duratex: waterafstotende en antimicrobiële bescherming van de sieraden

Protopitch 3.0: begeleiding van de onderneming (dimensies marketing en juridische aangelegenheden).

Factory 4.0: begeleiding van de onderneming bij de implementatie van de kleinschalige producties.

OnlyMeat


Inbreng van de GoToS3-projecten:

Codesign Aliment: co-creatie workshops begeleiden om na te gaan wat de gebruikers nodig hebben, en samen werken aan een oplossing, met het oog op “nul procent afval”.

ALPO en Elasto-Plast: combineren hun technologieën (biogebaseerde polymeren en thermoplastische elastomeren) om de verpakking te ontwikkelen.

Veg-i-Tec: implementatie van de nieuwe verpakkingsmaterialen in het verwerkingsproces.

Factory 4.0: Ontwikkeling van een gekoelde automaten om rechtstreeks bij de veehouders tussenbeide te komen.

Fast to Market: begeleiding voor de marktaanpak voor het netwerk “from farm to fork”.

Een revolutionaire verpakking voor vlees die tijdens het bakken oplost, “from farm to fork”.

Uitdaging: de ecologische impact van voedingsverpakking verminderen

Voorgestelde oplossing: verpakking die afbreekt tijdens het bakken en maakt dat er geen extra vet toegevoegd hoeft te worden; zorgt tegelijkertijd voor een superieure smaakkwaliteit.

Toegevoegde waarde: mobiel platform om de producenten zelf te laten deelnemen en aan de hand van “gekoelde automaten” het product rechtstreeks aan de klant aan te bieden via een “korte keten”