Een portefeuille van 17 projecten

GoToS3, een acroniem voor "Op weg naar een slimme specialisatie strategie", is een projectenportefeuille van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen, bestaande uit 17 projecten. Binnen deze portefeuille worden de projecten uitgedaagd om hun complementariteit en activiteiten te bundelen om een grotere impact op het grondgebied te veroorzaken in de domeinen van de slimme specialisatie.


S3 : Smart Specialisation Strategies

De regio's hebben elk aan de Europa 2020-strategie (voor slimme, duurzame en inclusieve groei) een bijdrage geleverd onder de vorm van een strategie voor slimme specialisatie. Dit wil zeggen dat elke regio de economische ontwikkeling wil bevorderen door het versterken van hun specifieke troeven met een betere gebruik van de structuurfondsen. Door het omzetten van comparatieve voordelen in concurrentievoordelen, moeten de regio's het verschil in concurrentievermogen tussen de Verenigde Staten en Europa verminderen.


De projecten in de GoToS3-portefeuille

De portefeuille bestaat uit 17 projecten en 95 verschillende partners in 6 domeinen van slimme specialisaties, die gemeenschappelijk zijn in de 3 regio’s, namelijk :

  • Nieuwe materialen en chemie,
  • Textiel,
  • Gezondheid en zorg,
  • Landbouw en voeding,
  • Culturele en Creative Industrieën,
  • Mechatronica en werktuigbouwkunde

Zij hebben elk activiteiten gericht op bedrijven onder de vorm van collectieve workshops, individuele begeleiding, business clubs, valorisatie-comité enz.

De partners komen uit verschillende achtergronden : universiteiten, onderzoeks- en technische centra, concurrentiepolen en clusters, economische en territoriale ontwikkelingsagentschappen, ondernemingen en beroepsfederatie, ziekenhuisinstellingen… Sommige partners zijn in meerdere projecten betrokken.

Alle 17 projecten dragen bij tot de eerste twee prioriteitsassen van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen : het versterken van de partnerschappen voor innovatie en technologieoverdacht (13 projecten) en het versterken van het concurrentievermogen van de KMO’s (4 projecten). Het totale budget bedraagt bijna 42 miljoen euro en de cofinanciering uit EFRO bijna 23 miljoen euro.


Het doel van GoToS3

Onze ambitie is om het grensoverschrijdende ecosysteem van onderzoek en innovatie te versterken en de economische ontwikkeling van de KMO’s in onze regio te bevorderen, door middel van de interacties en synergieën tussen de projecten van de portefeuille.