De Waalse aanpak

GoToS3 is het resultaat van de samenvoeging van drie portefeuilles die vroeger afzonderlijk werden aangeboden, namelijk Créamat, Nutex en Effort, onder de gemeenschappelijke naam S3. S3, met andere woorden Smart Specialisation Strategy, komt tegemoet aan een Europese vereiste die aan iedere streek vraagt de specifieke en structurerende thema’s te identificeren waaraan wordt gewerkt om de economische transformatie in de streek te organiseren en de investeringen in innovatie aan te sturen. Iedere bij GoToS3 betrokken streek heeft op verschillende vlakken een dergelijke strategie uitgewerkt. Algemeen gesproken betreft het telkens een sectoroverschrijdende aanpak.

Als we de S3-strategieën van de streken in de portefeuille vergelijken, zien we veel overeenkomsten, wat erop wijst dat de aangegeven troeven en ontwikkelingsambities dicht bij elkaar aanleunen. Maar de combinaties van industriële toevoerketens van S3 zijn in de verschillende streken relatief verschillend. Op het vlak van het netwerken van ondernemingen vormen ze verschillende waardeketens die elkaar aanvullen. Deze waardeketens zijn ketens van ondernemingen of ondernemingstypes die bij de productie en de distributie van een product zijn betrokken, van grondstof tot dienst na verkoop, en die door hun activiteiten meerwaarde creëren voor het product en economische meerwaarde creëren in de streek.

Op deze manier biedt GoToS3 een drievoudige opportuniteit:

  • op het vlak van onderzoek door de gemeenschappelijke oriëntatie en analyse van geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
  • door kruisbestuiving van waarden via een sector- en vakoverschrijdende aanpak.
    Zowel publiek als privaat zijn de actoren van R&D op dit vlak sleutelpartners als het gaat om het toepassen van hun resultaten buiten de toepassingsgebieden waaruit ze zijn ontstaan. Combinaties van gespecialiseerde toevoerketens in iedere streek zorgen voor meer toepassingsmogelijkheden en de logica van de GoToS3-portefeuille helpt nieuwe synergiën te ontwikkelen, werkmethoden dichter bij elkaar te brengen en een gemeenschappelijke cultuur en taal op te bouwen die de prestaties verbeteren.
  • door interregionale verbindingen van waardeketens. Door het innovatienetwerk uit te breiden en te verrijken kunnen de waardeketens in de interregionale zone worden behouden of nog verder worden uitgebreid en wordt ook in eigen streek meer economische waarde gecreëerd.

In Wallonië ligt de definitie van S3 op één lijn met die van de concurrentieclusters – Biowin voor biowetenschappen, Mecatech voor mechanische techniek, Wagralim voor de landbouw- en voedingsindustrie, Skywin voor de luchtvaart, Logistics in Wallonia voor transport en logistiek, GreenWin voor duurzame chemie en bouw – en de programma’s Creative Wallonia en Digital Wallonia.

Bij de projecten van GoToS3 zijn verschillende concurrentieclusters betrokken (Mecatech in Factory 4.0, GreenWin in Alpo, Wagralim in Codesign Aliment enz.) Door hun missie, actiemiddelen, dynamiek en vooral ook hun leden, bevinden de clusters zich in het hart van de keten voor waardecreatie. Ze zijn niet de enige sleutelactoren in die rol. Iedere partner helpt potentiële innovatie om te zetten in succes. De 84 partners van de GoToS3-portefeuille zullen daarbij worden geholpen door transversale projecten zoals Fast to Market, Codesign Aliment, Protopitch 3.0, Tripod II, Factory 4.0 en de interventie van de Agences Innovation om de bijdrage van iedere partij in dat ecosysteem van ondernemingen en innovatie te structureren, van middelen te voorzien en te dynamiseren.