Innovatie- en onderzoekstrategie voor een slimme specialisatie in Hauts-de-France

In het kader van de « Strategie Onderzoek Innovatie voor één Slimme Specialisatie 2014-2020 » (afkorting in het Frans : SRI-SI) is het de ambitie van de regio Hauts-de-France om een positie in de werelwijde concurrentie op te nemen, ten voordele van de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid door middel van onderzoek en innovatie.

De regio heeft een beperkt aantal activiteitendomeinen geïdentificeerd waarvoor zij comparatieve voordelen heeft, en die op hun beurt nieuwe activiteiten zouden kunnen genereren. Zij bundelt haar O & O inspanningen op deze domeinen om op termijn een concurrentievoordeel in de wereldeconomie te bekomen.

De S3 van de Hauts-de-France is bedoeld om de innovatie in al haar vormen te bevorderen : niet alleen technologische (nieuwe producten en nieuwe diensten) maar ook innovaties gebaseerd op de praktijk van bedrijven : marketing innovatie, procesinnovatie en organisatorische innovatie.


Zes activiteitendomeinen

  • Landbouw en bio-economie : landbouwmaterieel, landbouw 4.0, chemie van plantaardige biomassa en biotechnologie, agro-industrie, duurzame aquatische hulpbronnen
  • Gezondheid / technologie : natuurlijke ingrediënten voor bevordering van de gezondheid, metabole ziekten (diabetes, obesitas…), steun voor gehandicapten met aandacht voor mobiliteit, zilveren economie, gezondheidstechnologieën, healthcare, reconstructieve chirurgie
  • E-commerce en e-cultuur : alledaagse voorwerpen, transmedia producties, virtuele en augmentatieve werkelijkheid, computerbeveiliging, smart city
  • Chemie en materialen : materialen, textiel, polymeren, composieten, multifunctionele materialen, polymere processen, kunststofindustrie, recycling, verontreiniging
  • Vervoer en mobiliteit : materialen en motorvoertuigen, spoorweginfrastructuur en -systemen, zelfsturende voertuigen, veiligheid en bijstand aan mobiliteit, massa customisatie van « logistieke stromen »
  • Energie : energieproductie (biomassa, biogas, LNG, hout, wind, zon…), opslag van energie, energie-omzetting, energietransport, smart grids, energie-efficiëntie (elektrische machines, gebouwen, restwarmte…)


Vier aanvullende en transversale assen :

  • Fabrieksprocédés, industrie van de toekomst, standaardisatie
  • Ubiquitous connectivity en « internet of things »
  • Risicobeheersing
  • Sociale en menswetenschappen