WEST-DEAL : transformatie naar een kennisgedreven economie in West-Vlaanderen

Met West Deal worden de strategische lijnen van het economische beleid van de Provincie voor de periode 2013-2018 uitgetekend.
Met dit strategisch plan wil de Provincie samen met de POM West-Vlaanderen, de basisvoorwaarden helpen ontwikkelen voor een duurzame economische transformatie.

Dit kan enkel door de krachten te bundelen op regionaal, provinciaal, Vlaams en Europees niveau en door de vele economische spelers, elk met hun eigen sterktes en expertise, samen te brengen. Het is de rol van de Provincie om deze samenwerkingsverbanden te faciliteren en te stimuleren met als doel de West-Vlaamse economie te transformeren naar een sterke, toekomstgerichte en kennisgedreven economie.

West Deal omvat zes sterke uitdagingen:

1. Start West

Het aantal start-ups in onze provincie verhogen en versterken, met bijzondere aandacht voor de starters in de creatieve sectoren. Centraal staat de versnelde uitbouw van het provinciale netwerk van stedelijke ondernemerscentra, van waaruit een startersbeleid op regionaal niveau wordt ontwikkeld.

2. Fabrieken voor de Toekomst

De Fabrieken voor de Toekomst, unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs/onderzoek en bedrijfswereld, verder ontwikkelen om vier sterke clusters uit te bouwen rond nieuwe materialen, voeding, blue energy en mechatronica.

3. West-Poort

De vele logistieke poorten die West-Vlaanderen rijk is, versterken, op elkaar aansluiten en verder uitbouwen, om de economie in onze provincie duurzaam te ontsluiten.

4. Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen (TUA West)

Een associatie-overschrijdende samenwerking ontwikkelen voor hoger onderwijs en onderzoek in West-Vlaanderen als cruciale onderbouw voor de transformatie naar een kennisgedreven economie.

5. West voor Middenstand

Het kernversterkend beleid in (voornamelijk) de kleinere steden ondersteunen, door een korf van middenstandsbevorderende maatregelen.

6. Impulsplan Westhoek

Versneld werk maken van een inhaalbeweging voor de Westhoek, waarbij maximaal ingezet wordt op de economische troeven van deze regio.

Download het strategisch plan hier.