L’Agence Régionale de Développement de d’Innovation Hauts-de-France (HDFID), medeverantwoordelijke voor de verwerking, verzamelt uw gegevens om u op basis is van uw toestemming te kunnen inschrijven voor de GoToS3-nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming op om het even welk ogenblik intrekken. U hebt het recht om toegang te verschaffen tot uw gegevens, ze te verbeteren, te wissen, te beperken, over te dragen en u tegen de verwerking te verzetten; bovendien hebt u het recht om richtlijnen te bepalen, zoals voorzien in artikel 40-1 van (de Franse) wet nr. 78-17 van 6 januari 1978.

U kunt uw rechten doen gelden op het volgende adres: dpo@hautsdefrance-id.fr

U kunt op om het even welk ogenblik een klacht indienen bij de CNIL (of bij de toezichthoudende autoriteit).

Om er meer over te weten, klik hier.