Hauts-de-France Innovation Développement, medeverantwoordelijke voor de verwerking, verzamelt uw gegevens in met het oog op de verspreiding van informatie over projecten van de GoToS3-portefeuille te verzorgen op basis van de wettelijk belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U hebt het recht om toegang te verschaffen tot uw gegevens, ze te verbeteren, te wissen, te beperken, over te dragen en u tegen de verwerking te verzetten; bovendien hebt u het recht om richtlijnen te bepalen, zoals voorzien in artikel 40-1 van (de Franse) wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. U kunt uw rechten doen gelden op het volgende adres: dpo@hautsdefrance-id.fr. U kunt op om het even welk ogenblik een klacht indienen bij de CNIL (of bij de toezichthoudende autoriteit). Om er meer over te weten, klik hier.