Laat jouw innovatieprojecten groeien dankzij de IRL-matrix!

Kom en ontdek de gratis online IRL-tool, die ontwikkeld werd binnen het GoToS3-project. Met deze tool kan je het maturiteitsniveau van jouw innovatieproject bepalen en vooruit geholpen worden met behulp van een actieplan. Op deze manier wordt de valorisatie van jouw innovatief product of dienst vanaf de eerste stap in je project meegenomen!

16 nov. 2022

#

IRL, wat is dat?

De Innovation Readiness Level (IRL)-matrix is een tool waarmee het ontwikkelingsniveau van een innovatieproject bepaald kan worden volgens twee assen: ontwikkeling van het product/de dienst (DRL: Development Readiness Level) en ontwikkeling richting de doelgroep of markt (CRL: Customer Readiness Level). Deze matrix biedt de mogelijkheid om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen waarbij je kan inschatten welke maturiteit een innovatieproject heeft, maar ook om gezamenlijke actieplannen te bepalen.

Gebruik deze matrix om:

  • de maturiteit van uw innovatieproject visueel weer te geven en te bepalen welke acties gerealiseerd moeten wordenzodat het project in een later stadium gevaloriseerd kan worden;
  • de communicatie en samenwerking tussen de verschillende innovatiepartners te verbeteren;
  • Projectmanagers (ondernemer, onderzoeker, consortium, …) te begeleiden.

IRL, hoe werkt de tool?

Maak gratis jouw account aan in de tool en creëer vervolgens de verschillende bouwstenen van jouw project. De analyse van jouw project gebeurt vooral op basis van de verschillende “bouwstenen”. Je bepaalt de maturiteit van je bouwsteen aan de hand van twee in te vullen checklists (DRL, CRL).

Het begrip “bouwsteen” is voor de analyse belangrijk: Een bouwsteen is een onderdeel van het innovatieproject, dat individueel van de andere onderdelen van het project ontwikkeld of geoptimaliseerd wordt.

Door een bouwsteen individueel te analyseren kunnen eventueel andere toepassingsmogelijkheden gemakkelijker geïdentificeerd worden. Met andere woorden bij de analyse van de bouwsteen concentreert je zich eerder op het puzzelstuk dan op de gehele puzzel.

Je kunt daarnaast ook partners uitnodigen om deel te nemen aan de analyse en beoordeling van de verschillende bouwstenen van een project, je kunt de evolutie van de maturiteit van je ontwikkeling visueel weergeven, resultaten exporteren en nieuwe project lanceren!


>> Bezoek de tool:

www.irlmatrix.eu


Wat is de oorsprong van de IRL-tool?

Deze IRL-tool is gebaseerd op een analysemethode die ontwikkeld werd door het Agence pour l’Entreprise et l’Innovation – AEI (wiens taken werden overgenomen door SOWALFIN), WSL en het Réseau LiEU – Universiteit van Luik, die de maturiteitsanalyse van het product/dienst-innovatie (TRL – Technology Readiness Level*) en de maturiteitsanalyse van het bereiken van de doelgroep/markt (CRL – Commercial Readiness Level**) hebben gematcht.

Om in te spelen op de behoeften die innoverende ondernemers hebben bij hun technologieprojecten, ontwikkelde WSL de tool MatMaX. Met MatMaX kan gemeten worden welke mate van technische en commerciële rijpheid (respectievelijk TRL en CRL) technologieprojecten hebben. Verder dient het om te bepalen welke acties ondernomen moeten worden om binnen die matrix te evolueren, met de bedoeling om te komen tot een operationeel product dat zijn markt heeft gevonden.

*De TRL-as werd ontwikkeld door de NASA en helpt om de vorderingsstaat van de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te evalueren.
**De CRL-as is geïnspireerd door de methodologie “Customer development”.