Bedrijven, onderzoekers en designer bundelen krachten in de zoektocht naar innovatieve producten

Kennisoverdracht is een belangrijke katalysator voor cross-innovatie, maar gebeurt zelden of niet spontaan. De actoren uit zeer uiteenlopende werelden ertoe aanzetten om te werken aan een gezamenlijk thema, werkt collectieve creativiteit en intelligentie in de hand, ten dienste van innovatie. Dat is dan ook de doelstelling van de reeks van drie X-Innovatie-workshops die in juni van dit jaar werd gehouden en waar een dertigtal deelnemers bij aanwezig waren. Ze waren afkomstig uit West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk en volgden een methodologie in drie stappen om uiteindelijk negen prototypes te ontwikkelen.

17 sep. 2018

#

Interdisciplinaire groep met een gezamenlijk doel

Voor elk van de workshops werd een centrale uitdaging gedefinieerd op basis van ideeën die naar voren werden geschoven tijdens een all-in-one materialen brainstorming in het begin van het jaar en die gebaseerd zijn op technlogieën die in het kader van GoToS3 werden ontwikkeld:

  • Hoe kunnen mensen in beweging licht maken met autonome elektriciteit?
  • Hoe de lucht zuiveren met oppervlakten van het interieur waarin we leven?
  • Hoe de consumptieperiode verlengen met biomarkers in voedselverpakking?

Die drie kwesties hebben geleid tot gesprekken met ondernemingen, onderzoekers en designers met kennis van het probleem, de oplossing en de markt.

De technologische functies die door de projecten Biocompal, Bioharv, DepollutAir, Duratex, Elasto-Plast, Luminoptex, TexaCOV en Veg-i-tec werden ontwikkeld, kwamen aan bod en vormden de link tussen de domeinen textiel, materialen, voeding en gezondheid. De expertise inzake innovatie en cocreatie die door de projecten Codesign Aliment, Fast2Market en TRIPOD II werd opgebouwd, versterkte de bekwaamheden van de GoToS3-partners, die zeven ondernemingen en twee professionele designers mochten verwelkomen. De bijdrage van deze ondernemingen voor de groepen was doorslaggevend, want hierdoor werd de uitdaging economisch relevant; dankzij de bijdrage van de designers kon de productontwikkeling op de gebruiker worden afgestemd.

Een prototype visualiseert de combinatie van expertises

Voor de workshops werd de SPARK-methodologie gehanteerd, die eerder ontwikkeld werd door onze Waalse partner AEI in kader van het TransInnov-project. Hierin wordt in 3 stappen vanuit een uitdaging naar een concreet idee toegewerkt:

SCAN: de deelnemers leren elkaar kennen en geven aan waar hun interesse of expertise ligt

PLAN: er wordt gezocht naar een innovatieve oplossing die de expertise van de deelnemers maximaal verenigt

ACT: de oplossing wordt visueel voorgesteld aan de hand van een snelle prototyping

In de eerste fase gaat het vooral om brainstorming rond de uitdaging waarin creativiteit een belangrijke rol speelt, terwijl in de tweede fase kennis over de consument en markt nodig is. In de laatste fase wordt terug gegrepen naar technologische oplossingen en de assemblage ervan in een vermarktbaar product. Zo werden 9 prototypes voorgesteld.

Bekijk het visueel resultaat van de workshop hier. Indien u interesse heeft in één van deze prototypes, laat het ons weten.


Designers, een katalysator voor innovatie

De workshops hebben aangetoond dat de aanwezigheid van een designer een belangrijke meerwaarde biedt in het innovatieproces. Zo zorgt hun creatieve inbreng voor meer out-of-the-box ideeën tijdens de brainstorming. Hun inzicht in de noden van consumenten en gebruikers draagt positief bij aan het uitwerken van een business model, terwijl ze bij het conceptualiseren van een nieuw product steeds op zoek gaan naar commerciële voordelen en bijkomende opportuniteiten.

Een tweede workshopreeks rond X-innovatie is gepland in het voorjaar van 2019. Wij hopen u alvast warm te maken om hieraan deel te nemen. Bij vragen of suggestie hieromtrent, kan u steeds terecht bij de GoToS3-partners.