Hoe kies je een materiaal met lage VOS-uitstoot?

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. De reductie ervan is dan ook een belangrijk aandachtspunt.
De Interreg-projecten DepollutAir, ET’Air en TEXACOV hebben de krachten gebundeld om een evenement te organiseren rond preventie- en saneringstechnieken voor VOS.

20 sep. 2021

#

Het evenement had tot doel een stand van zaken op te maken rond de technologische ontwikkelingen en de bouwprofessionals te begeleiden bij hun keuze van bouwmaterialen en -producten voor een betere luchtkwaliteit. Door de corona-crisis is wat een life evenement had moeten worden, geresulteerd in de publicatie van een reeks video’s die door de 3 projecten zijn gerealiseerd.

Bouwmaterialen bevatten VOS die tijdens hun plaatsing, gebruik en gedurende de hele levensduur van het gebouw in de binnenlucht kunnen worden uitgestoten en zo de binnenlucht kwaliteit nadelig beïnvloeden. Om deze verontreiniging te voorkomen, is de keuze van materialen met een lage VOS-emissie een uitstekende oplossing. Het blijft een hele klus om de correcte informatie te vinden over deze materialen.

In het kader van de samenwerking tussen de drie Interreg-projecten en om de bouwprofessionals op weg te helpen, brachten we enkele deskundigen in een ronde tafel gesprek over het thema “Hoe kies je een materiaal met een lage VOS-uitstoot?”.

https://www.youtube.com/watch?v=4ph1xsdm1cM&list=PLfI7NKp-A-Je5TyPDxPDdDcQaxwJqOlaz

De beste fragmenten en de essentiële informatie zijn gebundeld in een reeks van 11 korte video’s die u kunt bekijken op het YouTube-kanaal van het evenement: (activeer de ondertitels voor de NL-versie).

In deze 11 video’s komen VOS en materiaalemissies in hun geheel aan bod:

– Definitie van VOS

– Waarom zich zorgen maken over VOS?

– Effect van de bouwfase op de BLK

– Hoe kan een materiaal zonder uitstoot dat wel worden, en wanneer wordt uitstoot een probleem?

– Hoe wordt de uitstoot van materialen wettelijk geregeld?

– Hoe zich beschermen tegen uitstoot van VOS?

– Zich informeren over de uitstoot van VOS: etikettering van materialen

– Welke informatie is beschikbaar over de keuze van materialen met lage VOS-uitstoot?

– Welke etiketten moeten worden gebruikt om de VOS-uitstoot te beperken?

– Is een materiaal met lage uitstoot duurder?

– Drastische vermindering van VOS-emissies als doel.

De eerste video is hieronder te zien:De deskundigen die aan de rondetafel hebben deelgenomen waren:

Ralph Baden: habitat-bioloog, deskundige op het gebied van binnenluchtkwaliteit en gezondheid in relatie tot duurzaam bouwen – Ministerie van Energie en Ruimtelijke Ordening (Luxemburg)

Sylvain Billet: Docent-Onderzoeker in industriële- en milieutoxicologie aan het UCEIV van de Université du Littoral Côte d’Opale in Duinkerken ( UCEIV = Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le vivant of Eenheid Milieuchemie en interacties op levende wezens )

Mariangel Sanchez: ingenieur innovatiebewaking en technisch referent inzake gezondheidsaspecten en ventilatie – Agence Qualité Construction (AQC)

Pascale Steenhoudt: Ingenieur, adjunct-hoofd van de afdeling “Microbiologie en microstructuurchemie” van het laboratorium voor bouwchemie – WTCB

Marianne Stranger: senior onderzoeker in afdeling luchtkwaliteit, milieurisico’s en gezondheid – VITO

Zie ook de video's van de projecten DepollutAir en TEXACOV, betreffende verschillende technologieën voor het terugdringen van VOS in de lucht en methoden voor de kwalificatie van materialen met betrekking tot VOS-emissies. https://www.youtube.com/channel/UCBtRU7N17YElL9t-U...