Meer over de voorziening Arthur en de toepassing ervan in de onderneming Tesseract Solutions (Amiens, FR)

In Amiens biedt de jonge onderneming TESSERACT SOLUTIONS gerobotiseerde cellen (Flexibot) en software (KMeleon) voor de industrie aan. Om zich verder te ontwikkelen en de celassemblageprocessen te industrialiseren, en om zijn software te implementeren door hem op de cloud te zetten, ontving ze onlangs 750.000 € van Finovam Gesiton, Picardie Investissement en BPI France.

28 jan. 2020

#

In het kader van de Factory 4.0-begeleiding werkte het bedrijf met de cluster PID van het Cetim, op basis van een Arthur-diagnose (Analyse de Répartition des Tâches entre Humains et Robots – analyse van de taakverdeling tussen mens en robot). Deze methode ondersteunt kmo’s op basis van concrete elementen om te bepalen of het nut heeft om in hun organisatie robots (meer bepaald collaboratieve robots) in te voeren, en om hen te begeleiden bij hun keuze uit verschillende types van robots.

Het gaat erom, het juiste compromis te vinden tussen de verschillende belangen (productiviteit, aanwezigheid operator in de zone, kostprijs, moeilijkheid om taken te robotiseren, termijn voor de terbeschikkingstelling, gebruiksvriendelijkheid, enz.) en tegelijkertijd de veiligheid en gezondheid te waarborgen (TMS).