Al wat u over de begeleidingstrajecten van Fast to Market wil weten

De begeleidingstrajecten “Mind Me Up” en “Start Me Up” zijn bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het oprichtingsproces van ondernemingen, en vaak “projectdragers” genoemd worden, en voor jonge ondernemers. Door projectdragers en jonge ondernemers aan dezelfde tafel te zetten, kunnen de leden van de eerste groep vruchtbare gesprekken voeren, vooruitblikken en nadenken over de oprichting van hun onderneming op basis van de gedeelde ervaringen. De leden van de tweede groep – de jonge ondernemers die hun activiteit al hebben gecreëerd, maar misschien vooraf niet de juiste vragen hebben gesteld – stellen vast dat ze allemaal sterk vergelijkbare noden hebben.

10 mrt. 2020

#

Voor zowel de “start-ups” als de “mind-ups”, van wie het project al enigszins gevorderd is, wordt een workshopformule “Mind Me Up” aangeboden, waarbij de klemtoon ligt op financiële overwegingen zoals businessplan, balans, begroting, enz.

Bij deze trajecten worden collectieve workshops afgewisseld met individuele begeleidingssessies waar de tijdens de workshops uiteengezette methodes in de praktijk worden omgezet. Ze worden beurtelings aan de ene of de andere kant van de grens georganiseerd onder leiding van een Frans-Belgisch duo van begeleiders, voor kandidaat-ondernemers die van de twee gebiedsdelen van het grondgebied afkomstig zijn. De workshops kunnen ook los van een eventuele individuele begeleiding worden bijgewoond.

De workshops bestaan uit sessies ‘basiswaarden’, ‘markt, financiën’ en ‘commercialisering’ en verschillende thema’s worden aangekaart: pitch voor een call to action, visie, missie, structurering van het project met het Business Model Canvas en Goose Canvas, klantsegmentering, financiële krijtlijnen, commercialiseringstrajecten, aanspreken, verleiden, overtuigen en concluderen, concurrentie en situatieoverzicht.

Na afloop van het traject worden de deelnemers uitgenodigd om een slotevenement bij te wonen, zodat ze hun project kunnen voorstellen aan een vakjury. Terwijl de pitches liepen, konden de deelnemers ook van gedachten wisselen met de juryleden en de deskundigen en hun professionele netwerk verder ontwikkelen.Corentine Hérent, bedrijfsleider van Les ateliers Kokobohème


"Wat mijn activiteit betreft, ben ik er dankzij de Fast To Market-actie weer bovenop gekomen, kon ik mezelf in vraag stellen en blijven doorgaan. Als bedrijfsleider is het nooit eenvoudig om voldoende tijd vrij te maken voor een reorganisatie.

Dat het project grensoverschrijdend is, maakt het des te leuker, want zo kunnen we nieuwe trajecten leren kennen en we zien ook hoe het er bij onze buren aan toegaat (creatie, ondersteuning, ...).

Onze Belgische opleider Tony heeft ons echt heel goed geholpen. Zijn edelmoedigheid en enthousiasme zorgden voor een leerrijke opleiding en een goede sfeer.

Tijdens de verschillende sessies werden nieuwe elementen telkens afgewisseld met spelletjes, om de bedrijfsleider in ons wakker te maken, uit onze rol te stappen om zo de juiste vragen te stellen en na te denken over de visie die we aan onze onderneming willen linken.

Voor mij was dit een interessante ervaring.

Ons team bestond uit vrouwen met uiteenlopende loopbanen en levenslopen. De synergie was voelbaar. Voor mijn part wordt er in de toekomst nog van gedachten gewisseld, bijvoorbeeld met boekhandel Florilège in Bergen (creatieve workshops organiseren?).

Het is niet altijd eenvoudig als het vuur je aan de schenen wordt gelegd en je maar moet blijven vooruitblikken, moet weten wat je wil voor de toekomst. Dankzij deze opleiding kon ik vorderingen maken en kreeg ik een helderder inzicht."

Haar website: https://lesatelierskokoboheme.fr/

Haar blog: http://www.kokoboheme.com/

Haar Facebookpagina: https://www.facebook.com/Kokoboheme/

Haar YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCMXJGLU3yIm0aDQG_


Félix Meyrant et Baptiste Guérin, oprichters van Feelo


"Voor de lancering van ons project stapten we in het workshoptraject Mind Me Up, van Fast To Market. We waren jong en van ondernemerschap hadden we niet veel kaas gegeten. De opleiding en de begeleiders hebben ons goed geholpen om vooruit te komen en vooral om ons project te doen vorderen. Wat ons in het grensoverschrijdende aspect zo aansprak, was dat we van gedachten konden wisselen met nieuwe Belgische én Franse projectdragers en uiteenlopende en inspirerende standpunten leerden kennen. We zijn overigens nog steeds in contact met sommigen onder hen en het is altijd leuk om feedback te krijgen over de vorderingen van elkaars projecten, elkaar te kunnen helpen als dat nodig is!

Onze begeleider Sébastien Beel zorgde ervoor dat we echt het beste van onszelf naar boven haalden, door de juiste denkvragen te stellen en de vinger op de wonde te leggen, zodat we voortdurend aan onze zwakke punten bleven werken. Zijn blik van krijgsvaardig ondernemer heeft ons effectief geholpen om ons project snel en doeltreffend te doen vorderen.

We houden aan de opleiding – en de goede sfeer die er altijd heerste! – een zeer goede herinnering over.

Eerst wisten we niet goed waar we aan begonnen waren. We zochten naar houvast en wisten niet welke richting we uit moesten. Deze opleiding heeft ons doen groeien en ons project is indrukwekkend snel geëvolueerd.

Het was voor ons niet makkelijk om ons aan een dergelijk avontuur te wagen, maar dankzij de synergie in onze groep, de kostbare hulp van onze begeleider, konden we van dit project een succes maken, konden we vooruitgang boeken én de juiste richting inslaan."

Hun website : www.feelo-app.com