Factory 4.0 : De mens centraal bij de begeleiding

De businessclub #6 Factory 4.0 vond plaats tijdens de tweede editie van de IoT Week, in december 2018. Enkele begeleide ondernemingen en adviesbureaus, die bij het Interreg-project Factory 4.0 betrokken zijn, waren bereid om feedback te geven. Eén thema komt duidelijk tot uiting: de rol van de mens !

20 feb. 2019

#

De deelnemers spreken over de voorgestelde begeleidingen en zo kunnen technische, maar ook managementproblemen onder de aandacht worden gebracht. Een onderneming moet bijvoorbeeld haar digitale strategie bepalen, of een technologische roadmap opstellen, ... maar een strategie die met de mens geen rekening houdt, is nutteloos.

In het kader van Factory 4.0 wordt de bedrijfsleider begeleid en daarbij wordt met alle dimensies van het project rekening gehouden. Het luik human resources wordt niet over het hoofd gezien, of er nu nieuwe profielen gezocht worden, of de vaardigheden van de werknemers verder ontwikkeld worden.

“Vóór de technologie moet vaak eerst aan de onderliggende structuur gewerkt worden, namelijk het management ...”

De Pôle MecaTech, partner van het Interreg-project Factory 4.0, oordeelt dat het management in de top-3 komt van de problemen waarmee de begeleide ondernemingen kampen. En toch wordt Human Resource Management nog al te vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, eerder dan als een prestatiedrager.

“Het gebeurt dat ondernemingen er zelfs niet eens aan denken, terwijl het toch een essentieel element is.”

Soms is het eenvoudiger om het menselijke kapitaal te doen evolueren dan zich te storten op de integratie van nieuwe procedés. De invoering van nieuwe procedés mag dan al noodzakelijk zijn om de activiteit te kunnen voortzetten, toch moet vooraf worden nagedacht over de menselijke middelen, opdat die invoering niet als een fataliteit wordt gezien ... Samenwerking is een van de hoofdlijnen, wil men dat de werknemers zich de procedés gemakkelijker eigen maken; begeleiding in het kader van Factory 4.0 helpt de bedrijfsleider bij al deze fasen.

Per slot van zaken blijft de mens immers – wat er ook gezegd wordt – de grootste troef van de onderneming en dus moet hij ondanks zijn complexiteit beschouwd worden als een heuse hefboom voor prestaties!De deskundigen van Factory 4.0 begeleiden en helpen u om uw activiteit te ontwikkelen door in te spelen op de vier pijlers van uw concurrentievermogen. Als u een kmo bent en de nieuwe technologieën ten dienste wenst te stellen van uw concurrentievermogen, als u uw processen wil heruitvinden omdat de markt veranderd is, als u wil besparen door uw energie efficiëntie te verbeteren of als u de bekwaamheden en het potentieel van uw medewerkers wil benutten : contacteer ons!