Factory 4.0, de eindbalans

In 2016 werd GoToS3 gelanceerd, een portefeuille van 17 projecten uit het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Eén van deze projecten was Factory 4.0, een individueel ondersteuningsproject dat KMO's in staat stelt hun industriële prestaties te verbeteren.

In 2020 loopt het project ten einde en is het tijd om de balans op te maken. Wat zijn de concrete resultaten van het project en wat waren de initiatieven? Wat hebben de ondersteunde bedrijven hieruit kunnen halen?

28 sep. 2020

#

Drie bestreken gebieden en niet minder dan 7 geëngageerde partners

Factory 4.0 werd gedragen door 7 partners: Cap'Industrie, CETIM, CITC, Hauts-de-France Innovation Développement, Pôle MecaTech, POM West-Vlaanderen en SIRRIS om de regio Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië te bestrijken. De rol van dit partnerschap bestond erin de grensoverschrijdende samenwerking en de complementariteit van de partners aan te moedigen om de kmo’s in het grensoverschrijdende gebied een volledig aanbod te bieden. Meer dan 530 bedrijven werden op deze manier benaderd waarvan er 124 ondersteund werden met een gepersonaliseerde diagnostiek.

Lionel BUISSIERES, Hauts-de-France Innovation Développement - "De grensoverschrijdende toegevoegde waarde van dit soort projecten ligt in de veelheid en diversiteit van de vaardigheden van de betrokken actoren. Dit stelde ons in staat om onze methodologieën uit te wisselen, ze te verbeteren en de begunstigde bedrijven een scala aan aanvullende en zeer rijke expertise voor te stellen."

Het doel is natuurlijk om de regionale kmo’s competitiever te maken, maar ook om investeringen te stimuleren en werkgelegenheid te scheppen in de drie regio’s. Op dit moment hebben de partners 58 actieplannen opgemaakt in die richting.

Gérard BELLET, Jean BOUTEILLE - "Het project heeft ons ertoe aangezet om te investeren in beter aangepaste lokalen, zodat onze medewerkers zich in betere omstandigheden hun taken kunnen uit voeren [...] We hebben ook moeten rekruteren omdat we een tekort aan personeel hadden."Een begeleiding op maat

Het Factory 4.0-project had tot doel de prestaties en de productiviteit van bedrijven te verbeteren door middel van vier belangrijke gebieden: nieuwe technologieën, processen, energie-efficiëntie en competentiemanagement.Alle bedrijven die steun kregen, werden op éénof meer van deze vier gebieden ondersteund, waarbij de modernisering van de technologie en het opzetten van verandermanagement de boventoon voerden.

Om de bedrijven te informeren hebben de projectpartners talrijke evenementen georganiseerd, waaronder 12 businessclubs om hen te helpen de uitdagingen van industrie 4.0 beter te begrijpen. De evenementen waren ook een gelegenheid om de demonstrators van de partners te promoten: de trilbooreffector van CETIM, de Safety Worker van CITC en de intelligente montagelijn van SIRRIS. Een Demonstrator Tour kon worden georganiseerd van 2019 tot 2020, in 3 etappes. Het slotevenement, dat aanvankelijk was gepland als een face-to-face-evenement, werd op 10 juni in digitaal formaat gehouden.Tijdens dit evenement werd een businessclub opgezet met bedrijven die zich toeleggen op de uitdagingen in het domein van cyberbeveiliging en werden de resultaten van het project in de verf gezet. Een aantal van de bedrijven die steun hebben ontvangen, lichtten ook de voordelen en positieve effecten van de ondersteuning toe. Maak je geen zorgen, je kunt er nog steeds naar kijken!
Dominique VAN DEN PUTTE, DUVA CHOC-O-FRUITS - "Dankzij de Factory 4.0-projectondersteuning heb ik het hele automatiseringsproces beter kunnen begrijpen: beginnen met een duidelijke projectbeschrijving met specifieke streefdoelen en de keuze van de meest geschikte automatiseringspartner."

Diversiteit binnen het portfolio van projecten

Het Factory 4.0 project bracht een technologische dimensie in het GoToS3 programma. De projecten waren inderdaad zeer divers en konden soms met anderen samenwerken om te profiteren van hun vorderingen, zoals tijdens het Cross-Innovation-evenement in november 2019. Tijdens dit evenement en parallel met de projecten Elastoplast, Codesign Aliment, Fast To Market en Veg-i-Tec, nam Factory 4.0 deel aan de reflectie over ONLY MEAT, een design fiction project dat een nieuwe productinnovatie in de verf zette die waarmee het gebruik van voedselverpakkingen aanzienlijk beperkt kon worden. Hiervoor bestudeerde het team een revolutionaire verbruiksverpakking - die tijdens het koken wordt afgebroken.

Wat nu?

Het Factory 4.0-project loopt ten einde, maar er zijn veel mogelijkheden om continuïteit te bieden aan de bedrijven - al dan niet begeleid. Elke regio die bij het programma betrokken is, biedt nog steeds steun om de prestaties van de bedrijven die op zijn grondgebied aanwezig zijn, te optimaliseren. In de Hauts-de-France zijn bijvoorbeeld het programma Industrie du Futur (dat een robotiseringscomponent bevat) of de ondersteuning van de digitalisering slechts enkele voorbeelden van wat er kan worden bereikt.

In Vlaanderen kunnen bedrijven gebruik maken van de crisis code cracker van Sirris, de digiscan en digicoaches van Agoria en de Digi Quick scan van Voka en kunnen ze beroep doen op de beschikbare expertise via de kenniswijzer of deelname aan cocreatietrajecten.

In Wallonië blijft Pôle MecaTech bedrijven ook na Factory 4.0 actief helpen. Het ondersteuningsmodel wordt behouden en er wordt hulp geboden aan de Waalse KMO's bij hun digitale transformatie via het programma "Made Different". Bruno LABIE, Factory 4.0 coördinator binnen het cluster: "We zijn uitgegaan van de constatering dat bedrijven wel verder willen komen in de richting van intelligente digitalisering, maar niet altijd weten hoe ze dat moeten aanpakken. Onze ervaring in de diagnostiek, ons netwerk van experts en onze ondersteuning stellen ons in staat om bedrijven effectief te adviseren over de juiste oplossingen, niet altijd uitsluitend digitaal, die de prestaties van de Waalse industrie zullen verbeteren. Ons doel is om de aanpak te personaliseren en te adviseren over projecten en actieplannen die het bedrijf efficiënter zullen maken. Wij begeleiden het bedrijf, niet alleen bij de diagnose, maar ook bij de strategische reflectie, de uitwerking van pragmatische actieplannen en de uitvoering ervan, tot er resultaten zijn bereikt. »

Een vragenlijst om het resultaat van de begeleiding te evalueren?

Om de impact van het Factory 4.0-project te meten, werd met alle partners een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst, die bedoeld is voor de bedrijven die steun hebben ontvangen, moet het mogelijk maken het resultaat van dit project te evalueren.

Op 23 september hebben 18 bedrijven gereageerd. Van deze 18 bedrijven hebben er 15 minder dan 30 werknemers en de 3 andere minder dan 100. Ook moet worden opgemerkt dat het Factory 4.0-project een gunstig effect heeft gehad op de werkgelegenheid. Volgens de feedback heeft dit project geholpen om 73 banen veilig te stellen en zijn er 18 nieuwe banen gecreëerd. De volledige resultaten zullen tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn op gotos3.eu/factory.

Ondanks het einde van het project zullen de Factory 4.0 partners bedrijven blijven doorverwijzen naar de juiste mensen. Heb je een vraag? Neem contact met hen op via factory@hautsdefrance-id.fr, zij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.