Factory 4.0 : "Project van de maand" vant het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Het Europese territoriale Interreg-samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen koos ervoor om Factory 4.0 - een van de 17 "GoToS3"-projecten - in november te valoriseren. Een gelegenheid om een stand van zaken op te maken inzake de doelstellingen en de expertise van de geassocieerde partners van het project...

26 nov. 2018

#

Kmo's en kmi's van de grenszone beter doen presteren

Het Factory 4.0-project streeft ernaar om regionale kmo's performanter te maken door vier ontwikkelingsassen: nieuwe technologieën, processen, energie-efficiëntie en competencemanagement.

Deskundigen met een label begeleiden ondernemingen

De deskundigen van Factory 4.0 begeleiden en helpen ondernemingen om hun activiteit te ontwikkelen, met name door diagnosestelling. Ze krijgen ook toegang tot een grensoverschrijdend netwerk van verschillende uitrustingen (flexibele productieprocessen, traceerbaarheid, ICT, ...) en kunnen deelnemen aan de businessclubs die vier keer per jaar worden georganiseerd rond thema's in verband met de digitalisering en de impact ervan in de organisaties. Zeven partners zijn bij dit grensoverschrijdende project betrokken: CETIM, het CITC, het agentschap Hauts-de-France Innovation Développement, Mecanov', de cluster MecaTech, het agentschap POM West-Vlaanderen en SIRRIS.

>> Om meer te weten over Factory 4.0: raadpleeg de infografie die het project voorstelt


Herkent u het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen progamma ?

Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om grensoverschrijdende samenwerkings­projecten financieel te steunen. Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk. 170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd toegekend aan het programma dat projecten steunt die beantwoorden aan de vier samenwerkings­thema’s: onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van de kmo’s, bescherming en valorisatie van het milieu en sociale inclusie. De projectportefeuille is een nieuw en vernieuwend instrument waar­mee verschillende projecten kunnen worden samengebracht rond een gezamenlijke ontwikkelings­doelstelling ten dienste van het grondgebied, de ondernemingen en de werkgelegenheid.

Meer info: https://www.interreg-fwvl.eu/nl