Feestelijke opening onderzoeksgebouw VEG-i-TEC

Op vrijdag 10 september werd aan de Universiteit Gent Campus Kortrijk het nieuwe ‘Onderzoeksgebouw VEG-i-TEC’ geopend. Dit gebouw is een piloothal waarin industrieel toegepast onderzoek en ontwikkeling zal plaatsvinden.
Dit gebeurt niet enkel op laboschaal zoals gebruikelijk, maar ook op semi-industriële schaal. Het gaat hier om R&D rond de verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen enerzijds, en energie- en watermanagement in de agro-voedingsindustrie anderzijds

22 sep. 2021

#

Het onderzoeksgebouw

Het gebouw, dat opgeleverd werd in juni 2021, bestaat uit twee hallen :

  • Eén voor proces- en afvalwaterbehandeling, specifiek voor de (voedings)industrie;
  • Eén voor de verwerking van groenten en aardappelen, van net na de oogst tot en met verpakt product. Dit gebeurt in een (semi-)continue proceslijn, waarop modulaire, mobiele semi-industriële infrastructuur voor waterbehandeling aangesloten kan worden. De investeringen in deze infrastructuur gebeuren in het kader van het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project Veg-i-Tec


In het onderzoeksgebouw is ook een stockeerruimte voorzien waarin de voedingsmiddelen bij diverse temperaturen opgeslagen kunnen worden. In de fermentatieruimte zijn zowel solid state (schimmel)fermentatie op substraten met een laag watergehalte) als (fed-)batch fermentoren (micro-organismen aanwezig in een vloeistof voeren de fermentatie uit) beschikbaar. Tot slot is in het gebouw ook een ondersteunend analytisch/microbiologisch labo gehuisvest.

In het VEG-i-TEC-gebouw kan de impact van verschillende was- en verwerkingstechnieken onderzocht worden op de hele keten: het product zelf, maar ook de verlies- en afvalstromen (zowel plantaardig als water). Dit gebeurt in een omgeving met inperkingsniveau L2, wat betekent dat er met ziekteverwekkers zoals E. coli gewerkt kan worden. Dit is een primeur voor Europa.
Het grensoverschrijdend onderzoeksplatform

De eerder aangehaalde modulaire proceslijn is complementair aan andere realisaties in het kader van dit project:

  • De onderzoekshal INRAe in Villeneuve d'Ascq, die gewijd is aan het hygiënisch ontwerp van de machines en zo ook de proceslijnen, en dit van laboratoriumschaal tot piloot. INRAe werkt hiervoor samen met de universiteit van Rijsel;
  • De pilootfabriek van Adrianor in Arras, die werkt rond traditionele voedselverwerking en verbonden is aan de Universiteit van Artois en Hainaut Cambrésis. De pilootfabriek werkt samen met de universiteit van Luik (vestiging Gembloux);


Dienstverlening voor de voedingsindustrie

Bedrijven kunnen bij de partners en infrastructuur van VEG-i-TEC terecht om op een laagdrempelige manier in contact komen met nieuwe technologieën en deze in een veilige omgeving testen en onder de knie krijgen. Ze bieden een omgeving waar technologiebedrijven, digital solution providers en voedingsbedrijven samen en vertrouwelijk aan innovatieve oplossingen voor toepassing in de voedingsindustrie kunnen werken. Door het demonstreren van concrete stappen in het ontwikkelingstraject richting digitale maturiteit en specifiek de implementatie van AI gebaseerde oplossingen in de pilootinfrastructuur van VEG-i-TEC kunnen bedrijven een duidelijker beeld krijgen van de complexiteit, de do’s en don’ts en de meerwaarde van dergelijke ontwikkelingen.

Via de werking van VEG-i-TEC als real-life demonstrator kunnen bedrijven ondersteund worden richting implementatie en uitwerking van datacaptatie, visualisatie, alarmering en rapportering. Binnen VEG-i-TEC worden mogelijkheden van nieuwe marktontwikkelingen volgens industrie 4.0 vergeleken met de reeds gekende technologieën en wordt de meerwaarde hiervan onderzocht. Daarnaast wordt de data gecreëerd met de aanwezige sensoren en meetapparatuur continue bewaard in zowel lokale evenals cloud-gebaseerde databases. Dit alles moet ertoe leiden dat er toekomstig complexe dashboards kunnen gemaakt worden met de beschikbare opgemeten data om zo processen en besparingspotentieel (onder meer omtrent energie- en waterverbruik) kenbaar te maken en zo processen op een objectieve manier met elkaar te vergelijken of bij te sturen. Dit is een samenwerking met Howest, partner in dit Interreg FWVl-project.