Het Factory 4.0-project in de kijker

Het Interreg Factory 4.0-project moet bijdragen tot de economische mutatie van het grensgebied door het productieapparaat sneller te transformeren en het ontstaan in de hand te werken van beter presterende, intelligentere industrieën met meer respect voor de mannen en vrouwen die er werken, voor de omgeving in het algemeen. Deze industrieën zullen globaal beter presteren als ze de nieuwe digitale technologieën integreren, maar ook als ze hun organisatie aanpassen en in een netwerk werken.

14 okt. 2017

#

De stuurgroep van het Europese territoriale samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen (FWVL) vergaderde op 7 juli 2016 en valideerde de lancering van het grensoverschrijdende project “Factory 4.0”, een van de 102 projecten. Dat is heel goed nieuws voor de kmo’s van Hauts-de-France, omdat ze voor hun ontwikkelingsprojecten kunnen rekenen op deskundige begeleiding.

Dit project moet bijdragen tot de economische veranderingen van het grensgebied door ondernemingen te helpen om sneller om te schakelen naar industrie 4.0. Alle kmo’s met een productieactiviteit, maar ook hun ecosysteem zijn hierbij betrokken: opdrachtgevers, onderaannemers, machinefabrikanten, aanbieders van oplossingen en zelfs onderzoekscentra en studenten. Dankzij de aangeboden begeleiding kunnen de vaardigheden van de betrokken regio’s worden samengevoegd om synergisme te garanderen ten dienste van de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. Dit project kadert perfect in de doelstellingen van het Interreg FWVL-programma, namelijk de economische en sociale uitwisselingen tussen Hauts-de-France, West- en Oost-Vlaanderen en Wallonië in de hand werken.

In de regio Hauts-de-France helpt het “Factory 4.0”-project om het regionale programma “Industrie du Futur”, dat rond dezelfde thema’s actief is, doeltreffend te verwezenlijken. Zo heeft zich een “Grensoverschrijdend demonstratornetwerk” (DTR) ontwikkeld dat maakt dat de kmo’s makkelijker toegang krijgen tot de nieuwe productietechnologieën, rechtstreeks in situaties in andere ondernemingen of universiteiten. De cultuur rond “Factory 4.0 / Industrie du Futur” tot slot wordt verrijkt door themaconferenties en de organisatie van een ondernemingsclub (die gelanceerd zal worden tijdens de Regionale industriehappenings).

Om die doelstellingen te halen werden zeven partners bij het project betrokken: NFID, CITC-euraRFID, Mecanov, CETIM, Pôle MecaTech (Wallonië), POM West-Vlaanderen, SIRRIS (Vlaanderen). De projectpartners hebben hun methodologie, infrastructuur en kennis voor elkaar ter beschikking gesteld. Dat is een van de belangrijkste voordelen van de Interreg-projecten en tegelijkertijd een voorwaarde om van de economische veranderingen van Hauts-de-France een succes te maken!

Het “Factory 4.0”-project wordt gefinancierd door de regio’s en door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).