Getuigenis #2 : IRIS

De start-up Iris werd enkele jaren geleden door François-Xavier Jette opgericht en wijdt zich aan de ontwikkeling van een elektrisch bewakingsvoertuig. De voordelen van dit uitsluitend voor de beveiligingsmarkt bestemde voertuig zijn legio. Met dit voertuig kunnen de gebruikers immers voorspellen hoe een mensenmassa zal bewegen, want het is met vier 360°-camera’s uitgerust die hun een panoramisch beeld geven. Op het terrein biedt dit voertuig bijvoorbeeld een betere perceptie van de omgeving vanop een zekere hoogte.

20 mei 2019

#

De manager van de start-up heeft nu begeleiding nodig om de operationele inbedrijfstelling van zijn product en de opmars daarvan een duwtje in de rug te geven. Na een bezoek van het Cetim – waar het Factory 4.0-project werd voorgesteld – werd de ondernemer in contact gebracht met de dienstverlener Cohésium, die hem op verschillende domeinen, waaronder de commercialisering, heeft gesteund. Tal van acties konden georganiseerd worden:

  • Invoering van een methodologie, met de opstelling van het project;
  • Uitwerking van pitches;
  • Doelgroepbepaling voor de contacten;
  • Klantenwerving;
  • Deelname aan beurzen en organisatie van vergaderingen met mogelijke partners.

Vanaf het begin hebben we vooral aan een prototype in Lean Startup-modus gewerkt, dat we geleidelijk aan lieten evolueren naargelang van de feedback en de verwachtingen van de toekomstige doelgroepen, met de bedoeling om dit prototype degelijk en betrouwbaar te maken. Om in die zin verder te gaan en op een zo kort mogelijke termijn aan de vereisten te voldoen, wilden we investerende industriëlen inschakelen, om ons kapitaal uit te breiden.”

François-Xavier Jette erkent dat Factory 4.0 hem in staat heeft gesteld om zijn project te doen evolueren, en dat, op verschillende niveaus.

Technisch hebben we nog vorderingen gemaakt.

Strategisch hebben we ingezien dat de return on investment van ons project tijd in beslag zou nemen, want het correleert met de wetgeving, politieke goedkeuringen, verkeersvergunningen, ... Stuk voor stuk aspecten die met dit nieuwe type van voertuig verband houden en waarvoor nog geen historiek bestaat.

Financieel vragen we ons af de investeerdersmarkt bereid is om zich te engageren als er op dit vlak nog geen garanties zijn. De toekomst zal het uitwijzen ...

Met behulp van deze analyse vond IRIS samen met Etienne Roussel – adviseur bij Cohésium andere oplossingen om te behoeften te dekken, de markt te blijven opvoeden en de belemmeringen van nu en in de toekomst te overwinnen.

We blijven Etienne Roussel ook voor de volgende stappen inschakelen om van zijn expertise, externe blik en ervaring te kunnen genieten”.