GoToS3 was een portefeuilleproject binnen het programma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, die 17 deelprojecten samenbracht. het project had als doel innovatie en valorisatie te stimuleren bij de 6 gemeenschappelijke speerpuntsectoren van de grensoverschrijdende regio en cross-sectorale innovatie te stimuleren.

22 dec. 2022

#