Kent u het POM West-Vlaanderen agentschap?

De POM West-Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Met een concrete focus op de pijlers Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Transport & Logistiek, Academie voor de Toekomst en Sociale Economie zet de POM zich dagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en zijn kmo’s op een hoger toerental te laten draaien.

12 jun. 2018

#

Ondernemerschap

Samen met heel wat partners geeft de POM West-Vlaanderen aan startende ondernemers steun in de vorm van begeleiding, opleidingen, netwerkmomenten… Om de stap naar ondernemerschap laagdrempeliger te maken kunnen jonge ondernemers aan interessante voorwaarden terecht in één van de zeventien Werkpanden verspreid over de hele provincie.


Fabrieken voor de Toekomst

Fabrieken voor de Toekomst zorgt voor een hechte samenwerking tussen bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid. De focus ligt op het versterken van de vijf sectoren waarin West-Vlaanderen bijzondere groeimogelijkheden toont.

  • Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen

De nijverheid rond vlas en linnen bracht in de streek rond de Leie eeuwenlang welvaart. Veel innovatieve bedrijven bleven die historisch band behouden en groeiden uit tot kleppers in de kunststoffen-, textiel- en designindustrie. Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen stelt het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC) ter beschikking om die expertise verder te ontwikkelen.


  • Fabriek voor de Toekomst Voeding

De voorbije decennia vond de voedingsindustrie de juiste voedingsbodem in West-Vlaanderen om uit te groeien tot een cluster met mondiale uitstraling. De Fabriek voor de Toekomst Voeding heeft haar uitvalsbasis in het onlangs vernieuwde Huis van de Voeding. Bedrijven, kenniscentra en overheden ontmoeten elkaar hier en lanceren initiatieven om deze internationaal gewaardeerde topcluster verder te versterken.


  • Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

Met de Noordzee beschikt West-Vlaanderen over een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. De Fabriek voor de Toekomst wil deze relatief jonge cluster tot een volwaardig ecosysteem laten uitgroeien. De uitbouw van testplatforms op internationaal niveau en de bundeling van kennis stelt onze bedrijven in staat om de nieuwste technologieën en baanbrekende toepassingen te ontwikkelen.

  • Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica

De cluster Machinebouw & Mechatronica (M&M) is met 40,2% van de tewerkstelling in de West-Vlaamse metaalverwerkende sector en zelfs 40% van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica een belangrijke schakel. Deze sector is in West-Vlaanderen goed voor meer dan 11.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro. De weg naar Industrie 4.0 is geplaveid met technologische innovaties, zowel in producten als in productieprocessen waarbij cross-sectorale werking noodzakelijk is. Het Competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica is een unieke krachtenbundeling van alle spelers op het veld, in en vanuit het Vlaamse hart en staat ter beschikking van kmo’s actief in deze industriële sector. Het centrum steunt op de expertise van belangrijke kenniscentra (Howest, KU Leuven, Sirris, UGent en Vives), gekoppeld aan een doorgedreven bedrijfsgerichte benadering. Binnenkort wordt dit nog versterkt met de komst van Flanders MAKE.


  • Fabriek voor de Toekomst Zorg

Door de vergrijzing neemt de vraag naar aangepaste zorg sterk toe. Deze tendens biedt heel wat mogelijkheden voor ondernemers die zich op de zorgsector willen richten. Met nieuwe producten en diensten spelen heel wat West-Vlaamse bedrijven uit sectoren zoals voeding, textiel, telecommunicatie en bouw al in op de noden van de zorgvrager. De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie wil deze innovatie verder ondersteunen, door in te zetten op geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen bedrijven en zorgactoren.


Academie voor de Toekomst

De Academie voor de Toekomst wil ondernemers in West-Vlaanderen ondersteunen in hun zoektocht naar competente en gemotiveerde medewerkers. De Academie zet hierbij in op de promotie van jobs en de opleiding van werkzoekenden en werknemers. Naast de VDAB zijn de sectorfondsen en hun kennisinstellingen zoals Flanders’ FOOD, Sirris of Centexbel, belangrijke partners van de POM, die samen met Syntra West de Academie voor de Toekomst uitbouwt.


Sociale Economie

Maatwerkbedrijven nemen volwaardig deel aan de economie en versterken de West-Vlaamse industrie. De POM West-Vlaanderen wil deze samenwerking tussen maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven blijvend stimuleren. Eén op twee West-Vlaamse industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers is gelinkt met een maatwerkbedrijf, als leverancier of als klant. Deze samenwerking is cruciaal voor de verankering van het productieproces in West-Vlaanderen.


Transport & Logistiek

Een sterke transport- en logistieke sector, zorgt er voor dat de West-Vlaamse productiebedrijven concurrentieel blijven. Via de participatiemaatschappij West-Poort participeert de POM West-Vlaanderen actief in strategisch logistieke infrastructuren en projecten. De havens Zeebrugge en Oostende worden verder uitgebouwd alsook de luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem en de platformen zoals Transportcentrum LAR, Avelgem Container Terminal en River Terminals Wielsbeke en Roeselare.

>> Meer info: http://www.pomwvl.be