Het Cetim onder de loep

Het Cetim werd bijna vijftig jaar geleden opgericht en is ontstaan uit de gezamenlijke wil van de staat en de FIM (Fédération des Industries Mécaniques) om technologische middelen en vaardigheden wederzijds ter beschikking te stellen; nu is het Cetim in Frankrijk het belangrijkste CTI (Centre Technique Industriel).

14 okt. 2017

#

Cetim: boegbeeld van de Franse industriële R&D

Het Cetim werd bijna vijftig jaar geleden opgericht en is ontstaan uit de gezamenlijke wil van de staat en de FIM (Fédération des Industries Mécaniques) om technologische middelen en vaardigheden wederzijds ter beschikking te stellen; nu is het Cetim in Frankrijk het belangrijkste CTI (Centre Technique Industriel).

Met een personeelsbestand van om en bij de 700 personen, in hoofdzaak ingenieurs en artsen, ver­spreid over drie hoofdsites (Senlis, Nantes, Saint-Etienne), is het Cetim nu het Franse instituut bij uitstek op het vlak van werktuigkunde. Het kreeg het Carnot-label, dat door het Ministerie voor onderzoek wordt toegekend. Het centrum kan met name ook rekenen op de steun van drie regionale technologiecentra, een internationaal filiaal (Marokko), een wetenschappelijke stichting, hetzij in totaal een slagkracht van zowat 1000 personen die samen goed zijn voor een economische activiteit van meer dan 130 M€/jaar, waarvan meer dan 50% afkomstig van technologische dienstverlening aan de industrie.

Dat het Cetim doeltreffend te werk gaat, wordt aangetoond door het Agence Nationale de la Recherche (Nationaal onderzoeksagentschap), dat vaststelde dat de R&D-verkoop van het Carnot Cetim-instituut tussen 2006 en 2015 verdrievoudigd is.

Cetim: technologisch schild van de werktuigkundigen

200 industriëlen verspreid over een dertigtal technische commissies, elk voor een aantal werktuig­kundige beroepen, definiëren en volgen 1500 meerjarenstudies voor een bedrag van 15 M€ per jaar.

Historisch gezien speelde het Cetim een hoofdrol bij de verspreiding van snelstaal in Frankrijk, als praktisch organisator van de complexe wetgeving (veiligheid van de machines, Reach, enz.).

Het Cetim is ook baanbreker waar het gaat om de Franse normalisatie van de werktuigkunde: het neemt 60% van de financiering daarvan op zich en zorgt voor een permanente technologische ondersteuning (meer dan 210 zetels in nationale en internationale commissies zijn door deskundigen van het Cetim ingenomen).

Erkend speler op het vlak van ontwikkeling van kmo’s

Doordat het Cetim in contact staat met zijn 6500 bijdrage betalende werktuigkundebedrijven, is het in Frankrijk alom aanwezig, door themavergaderingen te organiseren (jaarlijks 60 “werktuigkunde­happenings”, meer dan 2400 deelnemers), maar vooral door voortdurend regionale collectieve acties op te zetten die mee door de staat/regio’s worden gefinancierd (80 lopende acties, ten gunste van meer dan 1000 kmo’s). Deze oorspronkelijk technologische acties werden verruimd tot het strategische kader van de ondernemingen, met name door het Acamas-programma, dat het Cetim samen met de FIM leidt, dat in zeven jaar tijd 26 M€ heeft gemobiliseerd en zich over 18 regio’s heeft uitgebreid, ten gunste van meer dan 1000 kmo’s.

Tegelijkertijd vormt het Cetim, samen met de FIM, de schakel tussen de competitiviteitspolen voor werktuigkundigen en de Europese groeperingspunten via de structuren Mecafuture en Manufacture; de bedoeling is om er zo veel mogelijk toe bij te dragen dat de kmo’s bij publieke/private partnershipsprogramma’s betrokken worden.

De vakkennis en erkenning die dankzij deze acties werd verworven, worden nu aangewend om de industrie van de toekomst verder te ontplooien in het kader van de Alliance nationale, dat het Cetim mee heeft opgericht.

R&D: de link tussen academisch onderzoek en industriële toepassing

Aan de universiteit de technologische toekomst vinden met zijn negen gemeenschappelijke laboratoria, meewerken aan de wetenschappelijke verwezenlijking via meer dan 35 gezamenlijk gefinancierde proefschriften, om vervolgens samen met de industriële partners de toepassingen van morgen uit te werken: dat is de opdracht van Cetim.

Op basis van dat model werden veelbelovende technologische platforms gecreëerd, zoals “Technocampus Composites” in Nantes, voor de industrialisering van nieuwe composietmaterialen, het “Institut de mécatronique”, verbonden aan de Université de Technologie van Compiègne of “Innoprod” voor nieuwe productietechnologieën, zoals 3D-printen, in samenwerking met de Ecole Nationale d’Ingénieurs van Saint-Etienne.

Innovatie staat centraal, met jaarlijks meer dan 30 aangiften van uitvindingen door werknemers van het Cetim, gevaloriseerd door de indiening van een tiental octrooien per jaar. Het Cetim blijft zijn actie ook mee ontwikkelen om de kmo’s bij te staan bij de industriële implementatie van hun innovatie, tegen betaling van royalty’s. Sinds 2010 werden reeds meer dan 20 transacties afgesloten en gematerialiseerd, door jaarlijks een opmerkelijke winst voor de investeerders (>200 k€).