De digitalisering van de ondernemingen is een feit en een noodzaak

Digitalisering in industriële kmo’s en de impact van industrie 4.0 op het personeel van de ondernemingen waren de twee thema’s die het CETIM en Pôle MecaTech – partners van het Interreg-project Factory 4.0 – uiteenzetten tijdens de twee businessclubs, samen goed voor meer dan tachtig deelnemers. Ondernemingen moeten in deze tijd digitaliseren om concurrentieel te blijven. Maar wat is de inzet en welke denkpistes brachten de genodigden tijdens deze twee topmomenten te berde?

24 okt. 2018

#

Momenteel kunnen we in de ondernemingen 8 kerntechnologieën identificeren: enhanced reality, virtual reality, mixed reality, big data, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, blockchain en digital twin.

Voor veel van hun projecten hebben ondernemingen gegevens nodig uit zeer uiteenlopende sectoren (voertuigen, gezondheid, energie-efficiëntie). Nieuwe actoren, met name de GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), doen hun intrede in deze kernsectoren. De ondernemingen moeten die tendens dan ook volgen en soepel blijven. In 2018 is 2/3 van de nieuwe, voor mechanica prioritaire technologieën digitaal. Deze kerntechnologieën zijn aanwezig op alle niveaus van de onderneming en er rekening mee houden is dan ook een belangrijke hefboom!

In de drie regio’s die bij het Factory 4.0-project betrokken zijn – Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië – zal de arbeidsmarkt tegen 2030 sterk evolueren door de digitalisering van de ondernemingen; dat verwacht Agoria Wallonie, de federatie van de bedrijven van de technologische industrie. In België bijvoorbeeld zal de vraag jaarlijks met 0,9% toenemen terwijl het aanbod slechts met 0,3% per jaar zal stijgen. De digitalisering van de functies verloopt radicaler en met meer aandacht voor de kwaliteit, gelinkt aan de coding, het beheer van de digitale interfaces, de probleemoplossing, het teamwerk met cobots, ...

Waarom digitaliseren?

Robotisering en evolutie van de werkmiddelen zijn maar efficiënt als de vaardigheden en profielen van elke medewerker in de processen worden geïntegreerd. Het is van belang dat de werknemers over de juiste opleidingen kunnen beschikken om in zo weinig mogelijk tijd te beslissen.

Als we het werk boeiend maken, volgt het personeel automatisch”, verklaart Philippe Guilloteau, consultant met label in het kader van Factory 4.0 en vertegenwoordiger van PGErgoD.

Volgens de vertegenwoordiger van Arcelor Mittal bestaat het probleem hierin dat “een toekomstig systeem ontworpen moet worden samen met medewerkers die in de groep reeds een zekere anciënniteit hebben, maar die hun manier van werken op de helling moeten zetten om te voldoen aan de behoeften van de millennials, de “nieuwe werknemers” van vandaag!” Met die realiteit moet rekening worden gehouden, want de praktijken verschillen en moeten door de managers en leiders begrepen worden.


Werkgelegenheid en werkzekerheid voor de werknemers

De bedrijfsleider moet getuigen van pedagogie en concreet te werk gaan om de verandering in goede banen te leiden. Drie belangrijke feiten moeten onderstreept worden:

- Digitaliseren is noodzakelijk om competitief te blijven. We stellen namelijk vast dat met geautomatiseerde systemen marktaandelen heroverd kunnen worden en dat opnieuw banen gecreëerd kunnen worden.

- Werknemers lopen met andere woorden uiteindelijk minder het risico dat ze hun baan verliezen als met de digitalisering ook hun gebruiken evolueren.

- Digitalisering maakt een betere werkkwaliteit mogelijk, vooral dan in domeinen als de neurochirurgie. Met technologieën als kunstmatige intelligentie kan de diagnose nog veel nauwkeuriger worden gesteld, met 3D-prints kunnen vóór de operatie simulaties worden gehouden en tijdens een chirurgische ingreep zijn andere werkmiddelen veel preciezer, ...

Het is dus van belang dat de nieuwe vooruitzichten die de robotisering ons biedt en die de medewerkers in staat stellen om naar nieuwe vaardigheden te evolueren, worden benut. Deze nieuwe technologieën kunnen met andere woorden een motiverende factor zijn.


Opleiding

Het hoger onderwijs is dynamisch, maar volgt de behoeften van de ondernemingen niet snel genoeg. In die context is alternerend leren een goede oplossing. De managers in de ondernemingen worden nu coach. Sociale vaardigheid is uitermate belangrijk. Tegelijkertijd moeten ook de werknemers een hele waaier aan vaardigheden hebben.

De digitalisering van ondernemingen kan met andere woorden maar succes oogsten als op de juiste manier rekening wordt gehouden met de interne middelen en in het bijzonder met de medewerkers. Dankzij deze uitwisselingsmomenten worden de leiders zich bewust van de hefbomen die gebruikt moeten worden om de digitale transformatie in hun structuren door te voeren.


>> Afspraak op 5 december 2018 bij IndustriLab voor de volgende Businessclub, georganiseerd door het CITC, dat het woord zal geven aan enkele regionale ondernemingen die in het kader van het Factory 4.0-project begeleid worden. Zij zullen de balans opmaken van de transformaties die dankzij de projectpartners mogelijk zijn gemaakt : klik hier !