De kwaliteit van binnenlucht – een hoofdbekommernis bij bouwwerkzaam-heden!

Wetenschappers en professionals uit de bouwsector vergaderden op 16 mei van dit jaar over het thema “Gezonde lucht in de bouw, we gaan ervoor!”. Kom dankzij DepollutAir, Texacov en ET’Air meer te weten over de vorderingen!
Een fraai succes voor een evenement georganiseerd en geleid door drie Interreg-projecten rond het thema “Kwaliteit van binnenlucht”!

21 jun. 2019

#

De partners van de Interreg FWVL-projecten DepollutAir en TEXACOV (uit de GoToS3-portefeuille) en ET’Air hebben de handen in elkaar geslagen om voor wetenschappers en professionals uit de bouwsector een informatiedag te organiseren over de kwaliteit van binnen­lucht (KBL), met als titel: “Gezonde lucht in de bouw, we gaan ervoor!”; het voornaamste aandachtspunt was de problematiek aangaande vluchtige organische stoffen (VOS).

Deze dag vond plaats op 16 mei 2019 in het Kortrijkse Texture, museum over Leie en vlas.

De bedoeling van dit evenement was om informatie te verstrekken en de visies van weten­schappers en professionals uit de bouw aangaande de VOS-problematiek naast elkaar te leggen en na te gaan hoe de risico’s voor de gezondheid van de bewoners beperkt gehouden kunnen worden door middel van preventieve en curatieve maatregelen in de verschillende fasen van de bouw en restauratie van gebouwen.

In de voormiddag werden de drie projecten (Texacov, Depollutair en ET’Air) voorgesteld, namen deskundigen het woord om het kader van de VOS-problematiek te schetsen (bronnen in het gebouw, impact voor de gezondheid en het milieu, meettechnieken, enz.) en werd een rondetafelgesprek gehouden over de KBL-wetgeving (en -wetsontwerpen) in de drie grens­gebieden (Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen).

Na de middag stelden bouwprofessionals technieken en materialen voor waarmee VOS-problemen zo niet vermeden, dan toch verholpen kunnen worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor minder emissieve en minder vervuilende materialen en voor de juiste ventilatie- en verwarmingstechnieken.

Een van de getuigenissen die middag was die van de onderneming Sigma Coatings, die “Sigma Air Pure” voorstelde; voor deze hoogkwalitatieve muurverf werd de ‘Air Purifying Technology’ gebruikt die de formaldehyde in binnenlucht neutraliseert. De onderneming Gyproc-Saint Gobain stelde haar platenassortiment “Gyproc Activ’Air” voor, waarmee tot 70% van de formaldehydeconcentratie in binnenlucht geëlimineerd kan worden. Op het vlak van ventilatie- en verwarmingstechnieken stelde de onderneming Renson zijn nieuwe sensor­systeem voor, dat VOS in woningbouw moet beperken.

51 deelnemers waren aanwezig voor deze dag, die werd afgesloten met een rondleiding in Texture, museum over Leie en vlas.