De Regiostars-wedstrijd 2020 is gelanceerd, stem voor GoToS3!

Sinds 2008 bekroont de Europese Commissie jaarlijks, met deze Regiostars-initiatief, projecten die door de Europese Unie gefinancierde zijn en hun uitmuntendheid bewezen hebben door regionale ontwikkeling vanuit een nieuwe hoek benaderen, met de bedoeling om andere regio’s en projectbeheerders in heel de EU te inspireren. De deelnemende projecten worden in de communicatieactiviteiten op Europese schaal in de kijker geplaatst.

17 jun. 2020

#

In 2020 legt de Europese Commissie de klemtoon op vijf domeinen die cruciaal zijn voor de toekomst van het regionale beleid van de EU:

  • Industriële transitie voor een slim Europa (Slimme groei)
  • Circulaire economie voor een groen Europa (Duurzame groei)
  • Vaardigheden en onderwijs voor een digitaal Europa (Inclusieve groei)
  • Betrokkenheid van burgers bij samenhangende Europese steden (Stedelijke ontwikkeling)
  • Empowerment van jongeren voor grensoverschrijdende samenwerking (Onderwerp van het jaar 2020: 30 jaar Interreg)

Elk programma kan vijf projecten voorstellen. De kandidaten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen zijn: GoToS3 en SMARTBIOCONTROL voor de categorie "Industriële transitie voor een slim Europa", RECY-COMPOSITE voor "Circulaire economie voor een groen Europa", Dig-e-Lab voor "Vaardigheden en onderwijs voor een digitaal Europa" en Partons 2.0. voor "Betrokkenheid van burgers bij samenhangende Europese steden."


Industriële transitie voor een slim Europa

De mondialisering, nieuwe technologieën, digitalisering en overgang naar een klimaatneutrale kringloopeconomie veranderen onze samenleving en economie grondig. De procedure voor industriële transitie biedt de Europese steden en regio’s heel wat mogelijkheden, maar er moet massaal geïnvesteerd worden om ze te benutten (speerpuntindustrie, menselijk kapitaal, onderzoek en innovatie, ...), in het bijzonder voor de kmo’s. Sommige Europese regio’s herstellen nog van de achteruitgang van hun traditionele industrieën en moeten hun economie aanpassen aan de uitdagingen van de vierde Industriële revolutie, met haar complexe en digitale systemen. De Europese Commissie zoekt projecten die modernisering en industriële transitie in de hand werken en die nieuwe commerciële kansen scheppen dankzij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en procedés.


Troeven van GoToS3

Begin mei werd de kandidatuur van de GoToS3-projectenportefeuille ingediend. Met welke troeven kunnen wij als project aan spraak maken op deze Regiostar en hoe kunnen we door industriële transitie inspelen op slimme groei? We hebben in het bijzonder het vernieuwende karakter van GoToS3 aangetoond, alsook de mogelijkheden om het project ook naar andere Europese regio’s over te dragen en het daar te reproduceren.

GoToS3 kan namelijk gezien worden als een tegelijkertijd grensoverschrijdende en cross-sectorale cluster. Clusters zijn doorgaans gewijd aan één domein in het bijzonder, maar kruisbestuiving tussen disciplines draagt bij tot de ontwikkeling van de innovatie en dus de versteviging van het innovatie-ecosysteem van ons grensoverschrijdende grondgebied. Deze cross-sectorale innovatie kan de industriële transitie en het concurrentievermogen van ondernemingen en industrie in de hand werken door de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés, projecten en diensten.

Deze cluster wordt in drie dimensies beheerd – agile governance, technologische expertise en cross-sectorale innovatie – mét een niet-aflatende motivatie om de partners van de zeventien projecten uit de portefeuille te begeleiden!


De resultaten van de portefeuille

De zowat honderd partners die aan de zeventien projecten meewerken, steunden tot nog toe meer dan 500 ondernemingen en nagenoeg 400 projecten. Ze brachten samenwerkingsverbanden tot stand met meer dan 130 ondernemingen. Voor deze ondernemingen komt dat neer op nieuwe commerciële kansen: innoverende producten op de markt brengen, een bevoorrechte toegang hebben tot de markten en begeleid worden om hun productieapparaat te moderniseren.

Samengevat: GoToS3 werkt cross-sectorale kennis in de hand om aan innovatie te bouwen, het grensoverschrijdende innovatienetwerk uit te breiden en de kennis van de ondernemingen in de zes kernsectoren van ons grondgebied een boost te geven.


De volgende stappen

Een onafhankelijke jury van academici evalueert momenteel de 206 ingediende kandidaturen. De vijf projecten die voor elke categorie naar de finale gaan, worden op 9 juli bekendgemaakt. De “publieksprijs” wordt aan een van deze finalisten toegekend dankzij een online stemsysteem dat voor iedereen toegankelijk is. De laureaten worden gelauwerd tijdens de plechtige ceremonie van Regiostars, die in oktober 2020 in Brussel plaatsvindt, tijdens de Europese week van regio’s en steden.


Op de website https://regiostarsawards.eu kunt u de 206 projecten bekijken én voor uw favoriete project (het onze, uiteraard!) stemmen.