Pôle MecaTech, motor van innovatie op het vlak van werktuigbouwkunde

Pôle MecaTech heeft als opdracht activiteiten en werkgelegenheid te ontwikkelen door vernieuwende projecten met een internationale bestemming te lanceren en te realiseren. Met dat doel voor ogen verenigt de Pôle grote bedrijven, kmo’s, universiteiten, maar ook onderzoeks- en kenniscentra in een netwerk. De Pôle streeft ernaar om een drijvende kracht te zijn voor heel de werktuigbouwkundesector.

14 okt. 2017

#

Nagenoeg tien jaar na zijn oprichting mag de vernetwerking van de actoren op het vlak van werktuigbouwkunde in Wallonië een succes genoemd worden. De Pôle is erin geslaagd om meer dan 300 ondernemingen, laboratoria, onderzoekscentra en hogescholen te verenigen voor 105 industrieprojecten. De deelnemende ondernemingen hebben een meerwaarde van 905 miljoen euro, goed voor de helft van de sector in zijn geheel maar zonder de staalindustrie, en voor de tewerkstelling van om en bij de 10.000 personen van de ongeveer 26.000 voor dezelfde sector.

Deze door Pôle MecaTech aangetrokken ondernemingen behoren overigens tot de best presterende van heel de werktuigbouwkundesector, aangezien diens meerwaarde de voorbije tien jaar met 60% is gestegen, daar waar de groei van de sector zo’n 5% bedraagt. Ook de tewerkstelling is gestegen, met meer dan 25%, terwijl die voor de sector als geheel met 5% is gedaald. Deze cijfers bewijzen ook dat de productiviteit aanzienlijk is gestegen.

6 prioritaire markten:

Werktuigbouwkunde is een multidisciplinair domein dat in nagenoeg alle bedrijfssectoren aanwezig is: gebruiksartikelen (auto, elektrische huishoudapparatuur, enz.), gezondheidszorg, maar ook machines en industriële processen. Dit kennisveld reikt van de conceptie, de fabricage en het onderhoud van een product/uitrusting tot de recyclage ervan.

In de loop van de jaren werden de vaardigheden hoe langer hoe meer geconcentreerd rondom zes “prioritaire markten” waarvoor de ondernemingen van Pôle MecaTech producten, diensten en industriële uitrusting leveren:

- Gezondheid & welzijn / medische uitrustingen & voorzieningen
- Wonen & bouw / bouwsystemen & -uitrustingen
- Energie & milieu / energie- en milieusystemen & -uitrustingen
- Mobiliteit & Vervoer / vervoerssystemen & -uitrustingen
- Industrie / industriële systemen & uitrustingen
- Defensie & veiligheid

Digitalisering

De 4.0-industrie is een sleutelfase in de technologie, ook voor Wallonië

Pôle MecaTech zet zich al enkele jaren in op dit domein door een aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te financieren in het kader van het beleid van de competitiviteitspolen.

Het belang van de digitalisering in de strategie van Pôle MecaTech blijft maar toenemen en neemt vorm aan op drie actieniveaus:

- beleid dat de integratie van de digitalisering in de door de leden van de Pôle ontwikkelde en op de markt gebrachte producten moet bevorderen;
- digitalisering van de industriële processen, met de bedoeling de kwaliteit, productiviteit en competitiviteit te verbeteren;
- ontwikkeling van nieuwe vaardigheden in ondernemingen gespecialiseerd in de digitalisering en automatisering van ondernemingen en in het bijzonder kmo’s.

Dit proces waarbij het “industriële weefsel wordt gedigitaliseerd”, kan niet anders dan steunen op een verregaandere samenwerking tussen de “traditionele” ondernemingen en de gespecialiseerde ondernemingen om de vraag naar digitalisering beter af te stemmen op het aanbod aan vaardigheden in Wallonië.

Het team

Het team van Pôle MecaTech is multidisciplinair, veelzijdig, internationaal en gedreven. Het bestaat uit acht personen die elk hun uiteenlopende en elkaar aanvullende vaardigheden in de weegschaal leggen.

  • Anthony Van Putte, Algemeen directeur: Anthony wordt in het begin van 2017 benoemd tot hoofd van de Pôle. Hij neemt de teugels over van een organisatie die hij zeer goed kent, aangezien hij in 2007 samen met Jacques de Pôle heeft opgericht. Vele jaren lang is Anthony projectdirecteur en in die functie verwerft hij een uitgebreide kennis van de Waalse economische structuren, leert hij de leden van de Pôle kennen en beseft hij welke elementen noodzakelijk zijn om de opdrachten van de Pôle te kunnen vervullen.
  • Jacques Germay, Beheerder: tien jaar lang is Jacques Algemeen directeur. Dankzij zijn lange loopbaan in diverse Waalse industrieën en vele sleutelposten kan hij de Pôle een vernieuwende impuls geven en de rol van de Pôle als onmisbare schakel in het Waalse economiebeleid kracht bijzetten.
  • Jean Denoël, Directeur gestage verbetering: Jean bekleedt binnen de structuur vele jaren lang de post van opleidingsverantwoordelijke; nu beslaat zijn opdracht een nog breder vlak en is hij, samen met Sébastien, de man achter het Factory 4.0-project. Jean kan bogen op een uitgebreide ervaring op het vlak van HR en Lean, ervaring die hij tijdens zijn professionele loopbaan in België en het buitenland heeft opgedaan.
  • Sébastien Pinoy, Projectverantwoordelijke – Factory 4.0: Sébastien beheert het Factory 4.0-project – het kroonproject van de Pôle, waarvan de strategie onlangs een digitale richting insloeg. Hij kan terugblikken op ettelijke jaren ervaring in de farmaceutische sector en op het domein van de operationele uitmuntendheid. Zo was hij actief op het vlak van kwaliteit, validatie/metrologie, projectbeheer, gestage verbetering en lean-transformatie.
  • Thibaud Van Rooden, Internationaal directeur: Thibaud houdt zich bezig met de interna­tionale ontwikkeling van Pôle MecaTech. Hij moet niet alleen de Pôle, maar ook de leden internationale zichtbaarheid geven en moet de banden tussen onze internationale partners nog strakker aanhalen om zo over onze grenzen heen ontwikkelingskansen te creëren.
  • Danielle Aubry, Projectverantwoordelijke: Danielle beheert de projecten en volgt ze ook op. Met drie projectoproepen per jaar is Danielle voortdurend in contact met de projectdragers en ze staat hen bij bij al hun stappen, tot het project bij de Waalse regering wordt ingediend. Haar zeer uiteenlopende ervaring in een onderzoekslaboratorium en een R&D-dienst van een grote groep, leverde haar tal van professionele vaardigheden op.
  • Natalie Boever, Office Manager: Natalie werkt bij de Pôle sinds 2016 en houdt zich bezig met de administratie van het bureau. Na twintig jaar ervaring te hebben opgedaan bij een groot zakenadvocatenkantoor, houdt Nathalie nu de boeken bij en staat ze in voor de algemene organisatie van de structuur.
  • Alice Szostak, Communication Manager: Alice is communicatieverantwoordelijke bij Pôle MecaTech. Haar taak bestaat erin, de structuur en het netwerk dynamischer te maken, te promoten en te valoriseren, nieuwe leden aan te trekken en de rol van de Pôle duurzaam te maken, maar ze moet daarvoor ook de gepaste communicatiehulpmiddelen creëren. Alice heeft ook internationale ervaring, want ze heeft in Polen en in Frankrijk gewerkt, in de automobielsector en de sector van de audiovisuele media.