Het werk van Hadrien Tequi, begeleid door het C2L3PLAY-project, wordt voorgesteld tijdens de tentoonstelling Panoram 21 in Le Fresnoy

Het project van Hadrien Tequi, "La colonie P.", wordt tijdens de tentoonstelling "Panorama 21 – Les revenants" in Le Fresnoy voorgesteld, van 21 september tot 29 december 2019.

24 sep. 2019

#

Dit werk is een installatie waarbij een levend wezen, een mechanisch systeem en een computerprogramma worden verenigd. Het uitgangspunt van het project is de creatie van een communicatiekanaal tussen dit levende wezen en een digitale machine. Het levende wezen in kwestie is een Physarum Polycephalum (doorgaans de "Blob" genoemd), een eencellig wezen met meerdere kernen, geklasseerd bij de plasmodiale slijmzwammen. In de installatie probeert een machine zijn gedrag te voorspellen. Aangezien het om een levend wezen gaat, zou de machine zich kunnen vergissen en een foute simulatie van de werkelijkheid kunnen voorleggen. De bedoeling van deze voorspelling is om de confrontatie tussen speculatie en werkelijkheid in beeld te brengen.

Tijdens de begeleiding door C2L3PLAY droeg ook de Université de Mons, via het Institut Numédiart, een steentje bij voor wat betreft de problematiek inzake de predictieve analyse en de analyse van beelden, en volgde mee de groei van de Blob; Le Fresnoy steunde het project voor wat de artistieke aangelegenheden betreft. Voor dit project werd ook samengewerkt met het Centre de Recherches sur la Cognition Animale van Toulouse. De Université Polytechnique Hauts-de-France – Laboratoire De Visu analyseerde tegelijkertijd het creatieve proces als geheel.

De wetenschappelijke studies over de Blob trokken onlangs de aandacht van de internationale gemeenschap; zo werd in Nature een artikel gepubliceerd. Dit eencellige levende wezen - dat dier, noch plant, noch schimmel is, maar wel een aanzienlijke omvang kan hebben - heeft immers een verbazingwekkend gevoel voor oriëntatie als het zich verplaatst; het ontwikkelt daarvoor zelfs intelligente strategieën, die nog ontcijferd moeten worden. Deze oerintelligentie confronteren met de artificiële intelligentie van diepe neurale netwerken is een van de stappen van deze analyse.

Meer informatie over het C2L3PLAY-project : https://crossborderlivinglabs.eu/

Meer informatie over Panorama 21 : https://www.lefresnoy.net/fr/expo/panorama-21#pano21