Lang leve RETEX!

Het Europese RETEX-project is bijna afgelopen. Tijdens dit project zijn veel resultaten geboekt. Natuurlijk is het werk aan een circulaire economie in textiel nog niet af. Er zijn duidelijk nieuwe perspectieven en nieuwe ontwikkelingen naar boven gekomen. De RETEX-aanzet voor een circulaire economie in textiel gaat dus door!

7 jan. 2021

#

RETEX bewijst de haalbaarheid en economische levensvatbaarheid van mechanische textielrecycling

De waardeketens die in het kader van RETEX zijn opgezet, hebben de vele mogelijkheden van mechanische recycling verkend om de knowhow van industriële textielbedrijven in Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen te benutten. De kostenanalyse van elke verwerkingsfase bevestigt dat er reële kansen zijn voor het opzetten van een circulaire textieleconomie in de drie regio’s van het programma.

Lees het artikel om meer informatie te krijgen!


Slotevenement RETEX, video’s nu beschikbaar

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden was het RETEX-slotevenement op 3 december een groot succes. Meer dan 150 personen woonden het webinar bij en konden op die manier de laatste projectresultaten ontdekken en al hun vragen stellen aan de sprekers. Wie de verschillende onderdelen van dit webinar wil (her)bekijken, kan dat via youtube (zie hierna).


Retrouvez les vidéos du replay en suivant ce lien.


RETEX : een project en zijn resultaten in 3’26’’


RETEX is uw aanspreekpunt voor de valorisatie van textielafval

RETEX staat voor:

• Meer dan 250 gesensibiliseerde bedrijven;
• Minstens 3 werkzame industriële waardeketens;
• Meer dan 30 betrokken textielmaterialen;
• Meer dan 55.000 ton geïdentificeerde aankoopstromen van textielgrondstoffen;
• Meer dan 6.600 ton getraceerd productieafval