MDTex : Workshops om samen producten te ontwikkelen

Het MDTex-netwerk stimuleert de ontwikkeling van projecten en voorzieningen i.v.m. medisch textiel, door mogelijke belanghebbenden de nodige faciliteiten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen te werken en nieuwe kansen te scheppen.

13 mrt. 2019

#

MDTex is een Frans-Belgisch grensoverschrijdend project: door hun netwerken en vaardigheden ter beschikking te stellen willen de partners de scheidingswanden tussen de gezondheidssector en de textielindustrie neerhalen om de expertise en technologieën die voor de ontwikkeling van producten nodig zijn, met elkaar te kruisen.

In het kader van het project werden zes thema's ontwikkeld. Monitoring van patiënten d.m.v. o.a. de technologie inzake gekoppelde objecten. Ontwikkeling van nieuwe medische implantaten die aangepast zijn aan de noden van chirurg en patiënt. Regeneratieve geneeskunde is een thema dat de partners wensen te ontwikkelen, ook al bevindt die zich nog in een beginfase. Ook de therapeutische geneeskunde komt aan bod, en dan vooral de controle over de afgifte van geneeskrachtige stoffen. Compressie en immobilisering van ledematen zijn domeinen die nader kunnen worden verkend dankzij de eigenschappen van het textiel. En tot slot mocht ook de biologische filtratie voor sommige medische behandelingen in dit project niet ontbreken.


Workshop voor de biologische filtratie

De vergrijzing zet artsen ertoe aan om na te denken over nieuwe medische technieken. Er worden almaar meer gevallen van nierinsufficiëntie gedetecteerd, waarbij de nierfunctie vervangen moet worden. Vooraleer een transplantatie in overweging wordt genomen, krijgen de meeste patiënten dialyse.

In dat verband hebben wij op 26 februari van dit jaar een workshop georganiseerd over het thema "biologische filtratie". Tijdens deze workshop konden de deelnemers zich dankzij de uiteenzetting van een nierspecialist vertrouwd maken met het principe van de dialyse en begrijpen hoe belangrijk de microporositeit van het filter is opdat het dialysaat de afvalstoffen van het bloed kan opnemen. Zo werden enkele problemen aangehaald - filtertrombose en ijzertekort van mensen die worden gedialyseerd - die als onderzoekspistes kunnen worden aangewend.

Als u interesse hebt voor een van de aangehaalde thema's, als u graag het woord wil nemen tijdens een van onze workshops of zelfs als uw onderneming technologische oplossingen voor medische problemen wenst voor te leggen, stuur ons dan gerust een bericht.

https://interreg-mdtex.eu/fr/form/contact-formulier-md-tex

Ter informatie zijn hieronder de data van de volgende workshops:

  • Follow-up van de workshops monitoring en implantaten: 21 mei, de hele dag (twee halve dagen)
  • Workshop over de regenerative geneeskunde : 3 oktober 2019, Kulak
  • Workshop over de compressie / contention : 6 februari 2020, Centexbel