Artikel in « La Libre Belgique » van 19 februari 2018

Interview in het kader van het DepollutAir project door Gilles Toussaint van « La Libre Belgique » met Prof. Bao-Lian Su en Dr. Tarek Barakat, verbonden aan de UNamur. Het artikel behandelt het probleem van de aanwezigheid en de schadelijkheid van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) aanwezig in de omgevingslucht. Om die stoffen te vernietigen voeren Belgische en Franse onderzoeksgroepen sinds meerdere jaren onderzoek uit in het kader van Interreg. Dat onderzoek heeft tot doel om een materiaal op punt te stellen dat in staat is om door adsorptie de VOS te capteren en ze vervolgens te vernietigen door catalyse of photocatalyse.

6 mrt. 2018

#