BIOHARV-project: 4 jaar grensoverschrijdende samenwerking rond PiezoPLA en talrijke mogelijkheden perspectieven

De partners van het BIOHARV-project organiseerden op 3 februari 2021 hun slotevenement. Een terugblik op de innovaties in elektroactieve polymeermaterialen en de vooruitzichten van dit samenwerkingsproject tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen...

31 mrt. 2021

#

Het BIOHARV-project, dat eind 2016 van start ging en gecoördineerd werd door IMT Lille Douai, heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een gedegen grensoverschrijdende expertise in biogebaseerde piëzo-elektrische polymeren van het type PLA*. Gaande van de verwerking door middel van kunststof-/textielprocessen tot de karakterisering van elektroactieve eigenschappen op verschillende ruimtelijke schalen. Er werden unieke piëzo-elektrische eigenschappen aangetoond voor dit functionele materiaal. Het is een alternatief voor keramisch PZT* en voor PVDF*, met een innovatieve combinatie van betere milieuprestaties en drastisch verlaagde materiaal-/fabricagekosten zonder de technische prestaties te verwaarlozen. De grensoverschrijdende samenwerking is ook van cruciaal belang geweest voor de demonstratie van toepassingsconcepten (sensoren, µ-energiegeneratoren, transducers, enz.) op laboschaal. Er moeten uiteraard nog vele technische uitdagingen worden aangegaan (geavanceerde PiezoPLA-formuleringen, integratie van flexibele elektroden, textielprototypes, enz...), maar er werd een sterk toepassingspotentieel vastgesteld voor deze functionele materialen. Dit werd met name besproken tijdens het slotevenement dat online plaatsvond op 3 februari 2021 om in samenwerking met industriëlen toekomstige O&O-acties te identificeren en in de nabije toekomst specifiekere toepassingsmarkten tot stand te brengen. Aan dit webinar over de opkomende toepassingen van piëzo-elektrische polymeermaterialen, namen ongeveer 50 academische en industriële deskundigen deel. Een dag rijk aan informatie over recente vorderingen op het gebied van functionele polymeermaterialen met vele uitwisselingen over deze nieuwe technologieën. Er zijn nieuwe toepassingsperspectieven voor PiezoPLA op het kruispunt van verbonden objecten, industrie 4.0, biomedische en opkomende fabricagetechnologieën met structureringsacties die in de INTERREG FWVL-zone en op Europese schaal moeten worden verkend voor een snelle toepassing van deze technologieën op industriële schaal. Wordt vervolgd in de komende maanden...

Contactgegevens van de projectcoördinator : cedric.samuel@imt-lille-douai.fr

*PLA: Poly(melkzuur) of Poly(L-Lactide) – Biogebaseerd piëzo-elektrisch polymeer, onderzocht in BIOHARV

*PZT: Lood-zirconaat-titanaat type piëzo-elektrisch keramiek - Referentie piëzo-elektrisch materiaal

*PVDF: Poly(vinylideenfluoride) - Piëzo-elektrisch referentiepolymeer


Getuigenis over piëzo-elektrische polymeermaterialen van Dr. Barbara Stadlober (Pyzoflex, Joanneum Research, Austria)

What is your feeling about the future of piezoelectric polymers ? I personally believe that piezoelectric polymers have a very bright future especially when they can be fabricated at low costs (e.g. via printing), over large areas and on versatile substrate materials. The enhanced form factor (e.g. flexibilitx, area) in comparison to brittle ceramics is a big advantage for integration, the field of applications is very broad ranging from sensors, over energy harvesters, actuators and acoustic devices to memories, high k-dielectrics and related printed electronics devices.

And about the BIOHARV technologies ? The BIOHARV project touches a very important topic of piezoelectric polymers that was not that much in the focus so far and that is sustainability. This is very much in line with recent socio-economic trends in Europe towards strengthening bioeconomy – so the identification and improvement of bio-based (and potentially biodegradable) piezoelectric polymers is a very big step into that direction. PLA is a very interesting candidate here.


Beoordeel de kwaliteit van de webinar : Google Form

Om de webinar en de resultaten van het BIOHARV-project te bekijken


Cédric SAMUEL / Sophie BARRAU (IMT Lille Douai / ULille , France) MDO processing of piezoelectric PLA films, structures properties relationships and prototyping routes


Mohamed RGUITI / Christian COURTOIS (UPHF, France) Electromechanical performance prediction of PiezoPLA films for harvesting, sensing and transduction


Birgit STUBBE (Centexbel , Belgium) PiezoPLA processing into textile tapes / fabrics, prototyping routes and their electromechanical performances


Philippe LECLERE (UMons , Belgium) On the characterization of piezoelectric properties at the nanoscale of PLA based thin films and electrospun nanofibers


Thibaut SOULESTIN (Arkéma PiezoTech , France) Processing and applications of fluorinated electroactive polymers


Bruno AMEDURI (Institut Charles Gerhardt, France) Poly(vinylidene fluoride) and VDF copolymers as unique electroactive materials


Barbara STADLOBER (Joanneum Research, Austria) Fabrication strategies of PVDF TrFE based novel devices on flexible and ultraflexible substrates


Lei ZHU (Case Western Reserve University, USA) High piezoelectricity in PVDF polymers enhanced by oriented amorphous fraction


Jean Marie RAQUEZ ( UMons , Belgium) Impact of PMMA and quenching on PVDF b-crystallization and related electroactive properties


François RAULT (Gemtex, ENSAIT, France) PVDF based textiles for smart applications