Textielrecyclage: nieuwe gebruikswijzen

De beperkingen van textiel overstijgen door na te gaan welke toepassingen en markten er zijn voor gebruikte vezels ... dat is de uitdaging die Retex, een Frans-Belgisch euregionaal partnership, aangaat. De bedoeling van het Retex-project: afval uit de textielindustrie integreren in de productielus van nieuwe textielproducten.

Bron: ADEME & VOUS LE MAG nr. 113 – maart 2020, “La transition énergétique en actions”

21 apr. 2020

#

Het Retex-project zag in 2016 het daglicht in het kader van het grensoverschrijdende territoriale samenwerkingsprogramma France-Wallonie-Vlaanderen. Het wordt in beide landen gedragen door vier actoren1 en brengt ook een aantal geassocieerde partners samen. “De voornaamste uitdaging van het euregionale partnership bestaat erin om zo veel mogelijk afval van de textielindustrie en afgedankte textielproducten op te nemen in de productielus van nieuwe textielproducten of voor uiteenlopende toepassingen. Om dat doel te bereiken concentreert het project zich op drie van de door de industriëlen vaakst gebruikte materialen: katoen, polyester en de mengeling katoen-polyester,” verklaart Jeanne Meillier, Businessmanager bij EuraMaterials en projectleider van Retex.


EEN STUDIE OP GROTE SCHAAL

In eerste instantie werd bij de ondernemingen in de euregio een studie gemaakt van de reserves en behoeften. Voor die studie ontvingen 250 ondernemingen een vragenlijst. Achtentwintig daarvan vulden deze lijst volledig in, waardoor iets meer dan 60.000 ton aankoopstromen van textielgrondstoffen geïdentificeerd en nagenoeg 6.700 ton productieafval getraceerd konden worden. “Tegelijkertijd voerden de Retex-actoren tal van tests uit om na te gaan in hoeverre de verschillende benaderingen voor de valorisatie van de verschillende materialen – op basis van reeds gekende reserves van productieafval of textiel post consumptie – haalbaar en economisch relevant zijn,” vult Jeanne Meillier aan. Het grote succes van Retex ligt echter in de groei van drie volledige waardeketens. De eerste heeft betrekking op de structurering van een gesloten lus voor de recyclage van ziekenhuiskleding in een mengeling van katoen en polyester. Doordat dit project tal van actoren – afgedankte kleding inzamelen, harde delen verwijderen, uitrafelen, spinnen, nieuwe kleding vervaardigen – samenbrengt, toont het aan dat het mogelijk is om “de cirkel rond te maken” en momenteel maakt het project het voorwerp uit van een pre-industriële pilot. De tweede waardeketen bevindt zich nog in een experimentele fase en volgt een vergelijkbare benadering, maar dan voor katoen; de grondstof is in dit geval afkomstig van productieafval. De laatste waardeketen concentreert zich op polyester. “De polyesterreserves zijn groot, maar ook zeer heterogeen: draden, non woven, zeer fijne schering- en inslagweefsels voor filtering, wegwerp­ziekenhuiskleding, veiligheidsgordels en riemen ... Daardoor wisten we ook dat mechanisch recycleren geen optie was en dus wilden we de piste “thermisch smelten” verder verkennen, met de kunststoffenverwerkingssector.”


NIEUWE VOORUITZICHTEN

De partners van Retex konden bewijzen dat processen waarbij textiel wordt gesmolten om er granulaten van te maken – die vervolgens in de vorm van draden worden geëxtrudeerd of door injectie in vormen worden gegoten – technisch haalbaar zijn. “Voor dit luik kunnen we niet verder gaan dan de technische proof of concept, aangezien er in de regio geen polyesterfabrikanten zijn. Over dit onderwerp moet in de toekomst verder nagedacht worden.” In september loopt het Retex-project ten einde, maar de dynamiek die het teweeg heeft gebracht, komt dan niet tot stilstand. “De vier partners zijn van plan om regelmatig te vergaderen en er zijn nu reeds bilaterale samenwerkingsverbanden voor nieuwe projecten, met goede vooruitzichten op industrialisering,” kondigt Jeanne Meillier bij wijze van conclusie aan.


1. De concurrentiecluster EuraMaterials in Tourcoing, CD2E (Centre de développement des éco-entreprises) in Loos-en-Gohelle, het Belgische kenniscentrum inzake textiel en kunststoffenverwerking Centexbel en Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.


Meer infos : > jeanne.meillier@euramaterials.eu

Lees het volledige nummer van ADEME & VOUS LE MAG nr. 113 – maart 2020, “La transition énergétique en actions” > https://bit.ly/3am5M7b