No textile to waste !

RETEX is een ambitieus Euregionaal partnership, gefinancierd via Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, dat de grenzen van textiel overstijgt: elke gebruikte vezel biedt ontelbaar vele nieuwe toepassingsmogelijkheden en markten. Hoe? Door het creëren van toegevoegde waarde via het aanreiken van nieuwe samenwerkingen en nieuwe economische modellen, naast kennisuitwisseling. Het doel is simpel: textielafval reduceren en innovatie stimuleren. Nieuwsgierig om meer te weten? Ontmoet ons tijdens workshops, themadagen, werkgroepen of congressen en… do the RETEX ! Het is tijd voor actie: Rethink, Reinvent, Reuse.

12 sep. 2017

#

Rethink

De eerste stap in dit textielrecyclageproces bestaat erin zichzelf in vraag te stellen: welke waarde heeft mijn textielafval? Kunnen mijn productieprocessen en producten zich aanpassen aan het gebruik van gerecycleerde grondstoffen? Welke zijn de toepassingen en markten van deze nieuwe producten?

Als uitwisselings- en innovatieplatform bestudeert RETEX alle marktopportuniteiten voor het gebruik en de vermarkting van de secundaire grondstof. Waar kunnen textielverwerkers en

-ophalers hun valoriseerbaar textiel kwijt? En welke producenten kunnen deze nieuwe flow aan vezels integreren in hun productieproces?

RETEX beoogt een symbiose tussen textiel, wetenschap, technologie, economie en ecologie. Uit al deze domeinen brengen we gemeenschappelijke denkpistes, ontwikkelingen en innovatieve materialen samen om nieuwe (r)evoluties in de textielvalorisatieketen te stimuleren.

Reinvent

Technologische en ecologische versnellingen zijn vandaag alomtegenwoordig. Creatieve vooruitgang is dat minstens evenzeer.

Als denktank stimuleert RETEX ontwerpers en ontwikkelaars om niet enkel de vorm of de functie van een product, maar ook de samenstelling ervan, te herbekijken.

Is ecodesign op basis van valoriseerbaar textiel duurder? Complexer? Bijkomstig? In géén geval. De economische leefbaarheid van producten ontstaan uit secundair textielmateriaal is de hoofdprioriteit van RETEX.

Reuse

The proof is… in the product. Do the RETEX en engageer u voor innovatie en ecodesign. Doe het vastberaden, want met de kennis en knowhow van RETEX is niks onmogelijk.

De lijst van mogelijkheden en producten waarin textiel een tweede leven krijgt, groeit zienderogen. Denk aan meubelen, schoenen, kleding, auto-onderdelen, big bags, filters, vloerbekleding, isolatie- en bouwmaterialen, … Aan deze lijst kan u vast nog heel wat producten toevoegen.

De duurzame toepassingen van gebruikte vezels zijn oneindig. Deze economische mogelijkheden zijn ideaal om de textielsector en uw bedrijf te dynamiseren, en de werkgelegenheid te bestendigen. En de cirkel rond te maken.