Getuigenis #3 : EMS

Al bijna veertig jaar legt EMS zijn knowhow in de weegschaal voor het ontwerp en vervaardiging van cabines. De onderneming, die twee jaar geleden verhuisde, wilde de installaties van haar nieuwe gebouw en de materiaalstromen optimaliseren. Dankzij het bureau Hauts-de-France Innovation Développement kon EMS rekenen op Factory 4.0-begeleiding om haar productiviteit te verhogen.

21 okt. 2019

#

Flexibiliteit en reactiviteit van een onderneming op mensenmaat

Deze onderneming, uit de omgeving van Bapaume, telt momenteel zestien medewerkers. EMS kan bogen op een naamsbekendheid van enkele tientallen jaren en heeft een plaats veroverd op de markt door haar klantenkring te diversifiëren om zo haar productie in evenwicht te houden. Zo vervaardigt EMS nu ook cabines voor landbouwmachines, groene ruimten, goederenbehandeling i.v.m. spoor- en havenverkeer, maar ook bijzondere machines.

Kiezen voor EMS is kiezen voor een vertrouwenspartner die zich ten volle inzet om zijn klanten tevreden te stellen, die zich inzet voor de kwaliteit van zijn product en zijn verbintenissen nakomt,” – Paul Brunbrouck, hoofd EMS.

Een breed gamma van standaardproducten en producten op maat

EMS produceert jaarlijks gemiddeld 250 cabines, die elk tussen de 50 en de 250 werkuren vergen. De cabines kunnen standaard of op maat gemaakt worden, want de onderneming beschikt sinds vijf jaar ook over een ingenieursbureau. De tekenaars kunnen hier de cabine integraal ontwerpen op basis van het 3D-plan van het voertuig waarop ze gemonteerd zal worden, en van het meegeleverde bestek. Dan komt de fase waarin het plan gevalideerd moet worden en prototypes worden gemaakt, gevolgd door de fase waarin een kleine en middelgrote serie wordt geproduceerd.

Klanten die bij ons komen, kiezen voor een van de zeldzame bedrijven die 5 tot 10 cabines kunnen realiseren.”

Plaats- en opslaggebrek

De nieuwe fabriek met de “open space”-allures voldeed niet aan de verwachtingen van Paul Brunbrouck, directeur van de onderneming. De productieprocessen en de volgorde waarin ze gerealiseerd worden, waren van dien aard dat heel wat in behandeling zijnde goederen opgeslagen moesten worden. Op basis van die vaststelling besliste de ondernemer om van zijn processen een diagnose te laten maken.

“In opdracht van de Regio kwam het bureau Hauts-de-France Innovation Développement mij de ondersteuning en begeleiding voor kmo’s van het grondgebied voorstellen. Om het huidige gebrek aan middelen en tijd te verhelpen hebben we de Factory 4.0-begeleiding aanvaard om de materiaalstroom in ons bedrijf te analyseren”.

De bedrijfsleider kon kiezen met welke van de voor de problematiek geregistreerde adviseurs hij in zee wou gaan, en hij koos voor het adviesbureau OGIP Organisation.

Rationalisering van de processen en materiaalstromen

Dankzij de begeleiding kon EMS identificeren op welke vlakken verbetering mogelijk was en kon het bedrijf antwoorden op vragen over de organisatie van de werkposten; verder kon bepaald worden welke de relevantste procedures zijn die ingevoerd moeten worden, en hoe de voortgang doorheen de werkplaats – koperslagerij, schilderwerk en afwerking – geoptimaliseerd kan worden.

Sinds een aantal maanden werkt de onderneming volgens een nieuwe organisatie: merktekens op de vloer, nieuwe positionering van de cabines, locaties voorbehouden voor regelmatige series, creatie van rijen om elke bestelling op de goede plaats te kunnen schikken, coaching van de managers, ...

We zijn er nu in geslaagd om de materiaalstroom in het atelier te optimaliseren en te organiseren. Onze adviseur moest met heel wat mensen praten om te begrijpen hoe onze onderneming werkt. Nu komt de praktijk. We steunden meer bepaald op de werkposten die permanent draaien, en hebben deze productie vlotter gemaakt om de bestellingen van eenheden of kleine series te integreren.”

Om de analyse en aanbevelingen over te maken zal OGIP Organisation binnenkort de doorgevoerde acties en de voordelen en evolutieverwachtingen daarvan voorstellen aan alle medewerkers van de onderneming.

Uiteraard wil EMS de ingeslagen weg verderzetten. In dat verband overweegt de onderneming om een persoon aan te werven die zich met de bevoorrading zal bezighouden – om de lat van de kwaliteitsnormen hoger te leggen, bepaalde taken op te splitsen en, wie weet, nog een stap verder te zetten in de evolutie naar de industrie 4.0, door meer automatismen te integreren.