Een eerste proeftuin voor datacaptatie, visualisatie, alarmering en rapportering krijgt vorm! [Veg-i-Tec]

Een eerste stap in dit proces is het bemeten van alle energiestromen in het bedrijf zodanig men inzicht creëert in de aanwezige verbruiken/energiestromen (elektriciteit, water,…). Zo kan men inspelen of onderzoeken wat het besparingspotentieel is door de integratie van nieuwe technieken. In een eerste fase werd alvast gestart om het labo energiemanagement – ‘The reactor’ te HOWEST, Campus Kortrijk Weide om te bouwen tot een eerste proeftuin voor datacaptatie, visualisatie, alarmering en rapportering.

6 dec. 2019

#

Een test-case voor energiebeheer op hoog niveau in de groenten- en aardappelverwerkende industrie

Vandaag de dag wordt steeds meer aandacht geschonken aan hoe een bedrijf efficiënter kan produceren. Een eerste stap in dit proces is het bemeten van alle energiestromen in het bedrijf zodanig men inzicht creëert in de aanwezige verbruiken/energiestromen (elektriciteit, water,…). Zo kan men inspelen of onderzoeken wat het besparingspotentieel is door de integratie van nieuwe technieken.

In afwachting van de oplevering van de VEG-i-TEC proeftuin op de site van UGent Campus Kortrijk werd alvast gestart om het labo energiemanagement – ‘The reactor’ te HOWEST, Campus Kortrijk Weide om te bouwen tot een eerste proeftuin voor datacaptatie, visualisatie, alarmering en rapportering.

Diverse PLC’s en energiemeters/energiekaarten werden geïnstalleerd om automatische metingen uit te voeren en energiestromen in het labo in kaart te brengen. Hier worden zowel oude evenals nieuwe technologieën/protocollen/MachineToMachine onder de loep genomen naar haalbaarheid voor integratie binnen de groenten- en aardappelverwerkende industrie. We onderzoeken ook de toepasbaarheid van draadloze devices. Daarnaast is het tevens van belang om data van diverse type sensoren/PLC’s gecentraliseerd in databases (relationele evenals timeseries databases) te verkrijgen zodanig dat al deze data (proces- en gebouwniveau) kan gevisualiseerd worden in eenzelfde visualisatietool. Deze data wordt zowel on-promise als in de cloud geplaatst zodanig alle voor- en nadelen van de diverse technologieën kunnen afgetoetst worden met elkaar. Via verschillende visualiseringstools (Power BI, Grafana, …) maken we dashboards en rapporten van de verzamelde data.


Een voorbeeld van online energiemonitoring in 'The reactor' te HOWEST:


Toekomstig worden hieromtrent ook workshops rond datacaptatie en visualisatie opgestart om industriële partners die het energiebeheer in hun bedrijf op een hoger niveau te brengen, te ondersteunen..

Contact : vegitec@ugent.be