Kom de proefbank testen die door Texacov werd ontwikkeld en bedoeld is om de prestaties van vervuilende materialen te beoordelen!

De voorbije jaren zijn de technieken voor de behandeling van lucht in een gesloten ruimte en vooral van vluchtige organische stoffen (VOS) sterk geëvolueerd. Toch werden echter slechts weinig studies verricht naar de betrouwbaarheid en doeltreffendheid van deze procedés om VOS te verwijderen. Het team van het Interreg-project TEXACOV werkte een proefbank uit waarmee de impact kan gekenschetst en beoordeeld worden die producten, procedés en behandelingsmethodes – al dan niet nog in ontwikkeling – hebben op de luchtkwaliteit. Deze proefbank werd ontwikkeld door het team “thermiek in de woning” van de HEI (hogeschool voor ingenieursstudies) van Rijsel, onder leiding van Dr. Z. Younsi.

12 jun. 2018

#

Welke functies heeft deze proefbank?

De proefbank bestaat uit een ommanteling van 1 m³ en een assemblage van PMMA-platen. Het te testen product wordt binnen de ommanteling geplaatst. De gecontroleerde concentratie van vluchtige organische stoffen (formaldehyde, benzeen of tolueen) wordt bekomen dankzij een verdun­ningssysteem. De fotokatalytische activiteit van de steekproef, die door een systeem met kunstmatig licht wordt teweeggebracht, wordt gemonitord door een online analysesysteem. De temperatuur en de vochtigheidsgraad binnen de ommanteling worden door een thermo-hygrometer gecontroleerd.


De proefbank biedt de volgende mogelijkheden:

  • tests uitvoeren met lage VOS-gehaltes en deze kwantificeren;
  • genormaliseerde tests uitvoeren en de ontwikkeling van producten en procedés valideren;
  • het degradatievermogen van VOS bepalen, de subreactieproducten monitoren en de mineralisatie kwantificeren;

Onderstaande figuur illustreert het werkingsprincipe:
Contacteer Driss LAHEM voor meer informatie: driss.lahem@materianova.be.