Technologische bouwstenen worden all-in-one producten

Op 25 januari brachten we 14 onderzoekers uit de projecten ALPO, Biocompal, Bioharv, Duratex, Elasto-Plast, Luminoptex, en Texacov rond de tafel om op zoek te gaan naar synergieën tussen deze projecten. De synergieën zochten we op twee verschillende niveau’s, namelijk vanuit onderzoeksgedreven vraagstukken en vanuit de zoektocht naar nieuwe toepassingen. e 19 ideeën gooien we graag in de groep.

22 feb. 2018

#

Dit laatste bleek geen gemakkelijke opdracht voor de onderzoekers, omdat gevraagd werd abstractie te maken van de technologie en zich te verplaatsen naar het standpunt van de gebruiker. Onder begeleiding van een consultant werd de creativiteit aangewakkerd en slaagde de groep er in een 100-tal ideeën voor all-in-one materialen te genereren. Met 4 ideeën gaan we verder aan de slag. Hiervoor zoeken we bedrijven, productontwikkelaars en designers die het idee concreet vorm willen geven. De overige 19 ideeën gooien we graag in de groep.

Technologische bouwstenen

Elk van de projecten werd ontleed tot op het niveau van hun “technologische bouwstenen”. Dit zijn als het ware de onderdelen van het product die een marktwaarde hebben en een bepaalde functie of eigenschap vervullen in het geheel. Om nieuwe toepassingen voor deze bouwstenen te zoeken (vnl. buiten de eigen sector), volstaat het om na te denken over de eigenschappen en abstractie te maken van de bouwsteen zelf. In welke toepassing of sector kan men de functie die jouw bouwsteen vervult nuttig gebruiken? De abstractiemethode laat toe om technologieën, producten of diensten gemakkelijker te transfereren naar andere sectoren, dan degenen waarvoor ze oorspronkelijk ontwikkeld werden.


Ideeën voor all-in-one materialen

In een brainstorming sessie werden random combinaties gemaakt van bouwstenen en eigenschappen (fysisch, mechanisch, optisch, thermisch, etc.) en werd een empathy map gemaakt van de gebruiker. De noden en oplossingen werden met elkaar gematcht om zo tot ideeën voor nieuwe producten te komen. Er werden een 100-tal ideeën geproduceerd die (al dan niet realistische) combinaties van technologische bouwstenen inhouden. Hiervan werden een 20-tal ideeën weerhouden.

Van idee naar product

Door de werkgroep “valorisatie” van GoToS3 werd een top 4 van beste ideeën voorgesteld. Deze ideeën werden beoordeeld op hun innovatieve karakter en business potentieel. De ideeën die als beste naar voor kwamen zijn:

  • zelfreinigende en luchtzuiverende bekleding voor auto-interieur;
  • verpakking van (vee-)voeding die van kleur verandert indien de inhoud niet meer geschikt is voor consumptie;
  • sportkledij (voor lopers/fietsers) die energie produceert/opslaat om daarmee de kledij te verlichten als het donker is;
  • hydrofobe en antibacteriële verf voor toepassing in ziekenhuiskamers;

Deze 4 ideeën zullen verder uitgewerkt worden door een interdisciplinair team van onderzoekers, ondernemers en designers. De bedoeling is om de technische haalbaarheid ervan na te gaan en de ontwikkeling van het product concreet vorm te geven.

Oproep tot samenwerking

Binnen de verschillende projecten zijn er soms praktische problemen die de voortgang van het onderzoek bemoeilijken. Dit gaat van het zoeken naar geschikte grondstoffen, over het uitwisselen van test- of pilootinfrastructuur tot het optimaliseren van processen. Onder deskundige begeleiding van TRIPOD II werden een 30-tal noden opgelijst waarvoor expertise van buitenaf, zowel vanuit het onderzoeksveld als bedrijfsleven, gevraagd wordt. De projecten bekijken nu zelf hoe ze elkaars onderzoek vooruit kunnen helpen, terwijl GoToS3 het EEN-netwerk zal aanspreken om industriële partners te vinden.