Nieuwe producten en diensten vinden via X-Innovation

Op 14 december staken een honderdtal ondernemingen, onderzoekers, designers en andere stakeholders voor de ontwikkeling van de grensgebieden van West-Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France de koppen bij elkaar tijdens het X-innovatieseminarie in Kortrijk. Een pauze aangeboden door GoToS3 om te debatteren, filosoferen en dromen over de mogelijkheden om vernieuwende en zelfs baanbrekende technologieën, producten en diensten te ontwikkelen. Innovatie gebeurt vandaag nog al te vaak in de eigen comfortzone en volgens de klassieke principes. Maar wat zou er gebeuren indien we dit alles loslaten?

8 jan. 2018

#

X Innovatie: een onontgonnen potentieel

De aanwezige sprekers schoven voor deze kwestie alvast een paar inspirerende denkpistes naar voren. Via verfrissende keynotes en creatieve workshops lieten zij het publiek kennismaken met het potentieel en de principes van X-innovatie. De kernboodschap van deze methodiek luidt dat innovatieve creaties en disruptieve ideeën pas volop tot ontwikkeling komen wanneer er een wederzijdse kruisbestuiving plaatsvindt tussen verschillende sectoren, disciplines of industriële productieprocessen die slechts weinig verwantschap met elkaar vertonen. Waar deze domeinen elkaar ontmoeten en kruisen, kan crosssectorale of kortweg X-innovatie ontstaan.

Volgens Stefaan Matton, Algemeen directeur van de POM West-Vlaanderen, gaat X-innovatie in de eerste plaats over de creatie van kennisstromen tussen domeinen met een sterke kennisbasis. De kennisuitwisseling komt echter niet automatisch tot stand. Matton: “Door de grote cognitieve afstand en het niet zien van mogelijke synergiën en interacties tussen domeinen die schijnbaar niets met elkaar te hebben, blijft het potentieel van cross-innovatie grotendeels onbenut.” Om een vlotte kennisdoorstroom te verwezenlijken en het potentieel van X-innovatie te ontluiken, moet de mens centraal staan. Volgens Matton dienen de individuen met de nodige knowhow vanuit diverse disciplines en sectoren te worden samengebracht, geïnspireerd en geconnecteerd. Alleen zo kan de economie en het industriële weefsel van het grensoverschrijdende gebied competitief blijven. An Cosaert van Exponential Academy verduidelijkt: “Bedrijven denken nog al te vaak dat hun groei voortspruit uit massaproductie en het drukken van de productiekosten. Niets is minder waar. Verschillende technologieën zoals robotica en 3D-printen staan op de rand van een disruptieve doorbraak. De impact hiervan op de toekomstige businessmodellen is onschatbaar.

X-Talks : Bio-inspiratie, Crossindustriële innovatie en Design Fiction

De inspirerende verhalen en workshops van het driekoppige expertenpanel wisten de verscheidene aanwezigen alvast warm te maken om mee te stappen in het X-innovatie verhaal. Terwijl Laura Magro, onderzoeksexperte in Biomimétisme, de aandacht van het publiek trok met voorbeelden uit 3,8 miljard jaar natuurlijke evolutie om duurzame en performante technologieën te ontwikkelen, mat de Nederlandse innovatieconsulent Ramon Vullings het publiek met vol enthousiasme de rol van ‘IdeaDJ’ aan. Vullings: “Een ‘IdeaDJ’ is niet alleen iemand die mooie en krachtige combinaties maakt maar ook waarde toevoegt. DJ’s gebruiken immers andermans materiaal om dat voor een doelpubliek aan elkaar te mixen. Sommigen worden daarmee miljonair, terwijl ze zelf niets nieuws maken.”

Voor Vullings is het belangrijk te onthouden dat de beste ideeën steeds van buitenaf komen. Hij verduidelijkt het mechanisme achter dergelijke creatieve blindheid: “We worden door ons eigen ego tegenhouden. Bovendien zijn mensen helemaal niet goed in het beoordelen van nieuwe ideeën. We beoordelen namelijk de mens achter het idee.” Hij spoort de aanwezigen bijgevolg aan over de eigen muren te kijken en de mosterd bij andere innovatiedomeinen te halen. Pas wanneer iemand in het onbekende treedt, wordt het interessant.

Dit adagium werd dan ook ten volle toegepast door de filosofische antropoloog Olivier Wathelet. Deze wist als geen ander met zijn keynote speech over “Design Fiction” ook de rationele ingenieur te laten dromen over het ontwerp van alternatieve doch plausibele prototypes die zo uit de science fictionwerelden van Star Wars of Star Trek kunnen komen. “Willen deze prototypes in de realiteit aanslaan of zelf uitgroeien tot volwaardige producten," vertelt Whatelet, “dan zit het hem in de details. De prototypes moeten in de eerste plaats provoceren en stress opleveren!” Als voorbeeld haalt hij het prototype aan van een euthanasiehorloge (door de groep Design Friction gecreëerd). Wanneer mensen op een knop drukken, beslissen ze na 24 uren te sterven. Daarnaast mag het niet alleen bij denkwerk blijven. Ook de eindgebruiker moet volgens Whatelet als testpersoon in het verhaal worden betrokken, wil Design fiction realiteit worden.

« Een spannende dag vol lessen! We konden geloven dat het moeilijk was om tussen verschillende sectoren te communiceren, maar dankzij de X-Innovation hebben we begrepen dat het mogelijk is om de lijnen te verplaatsen dankzij de goede inkomsten van andere sectoren, andere bedrijven, dankzij de studie van natuur en biodiversiteit... De workshop van Ramon Vullings, waaraan ik deelnam, gaf ons enkele sleutels en zeer eenvoudige hulpmiddelen om innovatie in onze projecten naar voren te brengen. Wanneer zullen de volgende workshops gebeuren, om onze ideeën nog een keer te schudden? »

Clémence Martin, coördinator van het project C2L3PlayCall to Action

Tijdens de netwerkmogelijkheden van het seminarie werd dan ook naarstig nagepraat over het potentieel van crosssectorale samenwerking. De kennis- en informatie-uitwisseling bezorgden vele projectpartners inspiratie en verfrissende ideeën om in het achterhoofd mee naar huis te nemen.

Beroepen we ons op de innovatieprincipes van Whatelet, dan mag het echter niet alleen bij dit denkwerk blijven. Willen we ons wapenen tegen de disruptieve impact van de toekomstige uitdagingen en technologieën, dan moeten we tevens tot actie overgaan. Het seminarie vormt dus slechts het startschot van een X-innovatietraject waarin crosssectorale ideeën en interacties dienen te landen in concrete samenwerkingsverbanden.

Vanaf januari 2018 start een reeks van brainstormsessies waarin crosssectorale teams ideeën ontwikkelen voor nieuwe producten, als antwoord op actuele uitdagingen. Met deze ideeën zal dan verder aan de slag gegaan worden.

-------------------------------

De presentaties van het X-innovatie seminarie zijn te raadplegen via deze link. Hier vind je ook enkele nuttige links met betrekking tot de workshops.

Zit u met een concreet idee dat crosssectoraal kan aangepakt worden of heeft u zin om te participeren in het X-innovatietraject, neem dan contact op met één van de GoToS3 projectverantwoordelijken.