Implementatie van bio-gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

Het project BIOCOMPAL richt zich op de ontwikkeling van nieuwe en hoogperformante biogebaseerde lichte materialen met een lage CO2-voetafdruk. Dit gebeurt via de valorisatie van biomassa uit de regionale landbouw voor een structurele toepassing in de transportsector (luchtvaart, spoorweg, enz.), waarvan de industrieën sterk zijn ingeplant in het INTERREG-gebied.

Meer info?

http://www.biocompal.eu

#

ACTIEF IN DOMEIN(EN)

TAGS / transport, résines polymériques, fibres naturelles, composites biosourcés, matériaux allégés, revêtement multifonctionnel

Technologische bouwstenen worden all-in-one producten

Bedrijven

Op 25 januari brachten we 14 onderzoekers uit de projecten ALPO, Biocompal, Bioharv, Duratex, Elasto-Plast, Luminoptex, en…

TAGS / lees meer