Implementatie van bio-gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

BIOCOMPAL concentreert zich op de ontwikkeling van: • nieuwe en hoogperformante, biogebaseerde lichte materialen met een lage CO2-voetafdruk voor de transportmiddelensector (spoor, luchtvaart, automobiel, scheepvaart, ...), • nieuwe valorisatiepistes met grote meerwaarde voor biomassa uit land- en bosbouw.

Het project is in die zin innoverend dat het hoge prestaties combineert met hernieuwbare hulpbronnen. Verder helpt het om voor vlas een technische filière te structureren voor het gebruik van materialen in de grensoverschrijdende zone.


WIE IS BETROKKEN ?

De vlasproducenten/-leveranciers en de actoren van de landbouw- en bosbouwsector, de ondernemingen die van dichtbij of van ver actief zijn in de transportmiddelenindustrie (spoor, luchtvaart, automobiel, scheepvaart, ...) en de

fabrikanten/verdelers van harsen en polymeerlijmen en de transformatoren.


EXPERTISE

Dankzij zijn netwerk van grensoverschrijdende deskundigen biedt BIOCOMPAL advies en technische begeleiding aan ondernemingen die een activiteit

hebben die aan de transportmiddelenindustrie gelinkt is, en aan actoren uit de land- en bosbouw en dat in hoofdzaak op de volgende drie domeinen:

  • ontwerp, synthese en formulering van lijmen en harsen die intrinsiek vuurbestendig zijn en vervaardigd worden op basis van fenolverbindingen
  • afkomstig van biomassa uit de land- of bosbouw,
  • vlasteelt, design en voorbereiding van textielversterkingen op basis van natuurlijke vlasvezels voor gebruik in materialen,
  • vervaardiging van lichtere composietmaterialen, optimalisering en modelvorming van procedés voor de verwezenlijking.


>> Download de projectfiche Biocompal


Meer info?

http://www.biocompal.eu

#

ACTIEF IN DOMEIN(EN)

TAGS / transport, résines polymériques, fibres naturelles, composites biosourcés, matériaux allégés, revêtement multifonctionnel

Technologische bouwstenen worden all-in-one producten

Bedrijven

Op 25 januari brachten we 14 onderzoekers uit de projecten ALPO, Biocompal, Bioharv, Duratex, Elasto-Plast, Luminoptex, en…

TAGS / lees meer

Bedrijven, onderzoekers en designer bundelen krachten in de zoektocht naar innovatieve producten

Bedrijven

Kennisoverdracht is een belangrijke katalysator voor cross-innovatie, maar gebeurt zelden of niet spontaan. De actoren uit zeer…

TAGS / lees meer

Goed presterende materialen die milieuvriendelijker zijn doordat natuurlijke vezels worden gebruikt

Nieuwe materialen en chemie

In tijden waar steeds meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen, kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Tot op…

TAGS / lees meer

CROSS-INNOVATION : Ontdek de andere manier van innoveren!

Bedrijven

Bedrijven kunnen niet langer eenvoudigweg één enkele industriële sector verkennen om te innoveren en nieuwe markten te…

TAGS / open innovation, interreg, Industrie 4.0, demonstrator, innovation, transfrontalier, s3 lees meer