Doorlichting, evaluatie en oriëntatie van uw project

  • Evaluatie van de technische haalbaarheid van uw project
  • Op zoek naar potentiële partners - over de grenzen heen
  • Acties rond Intellectuele eigendom
  • Hulp bij het opstellen en structureren van uw projectteam

Een gestructureerde projectaanpak op basis van:

Een workshop met co-design: het opzetten van een proces om ideeën te genereren en het definiëren en rangschikken van selectiecriteria

3 complementaire focusdomeinen:

  • Het bepalen van noden en beperkingen
  • Haalbaarheidsstudie en technisch-economische levensvatbaarheid
  • Het ontwikkelen van een organisatie- en functioneringsmodel