Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS): nieuwe methodes om de luchtkwaliteit te verbeteren

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Deze emissies indijken is dan ook een topprioriteit. Om die problematiek aan te pakken stelt het DepollutAir-project in het kader van onze expertise op het vlak van VOS-emissie, voor om nieuwe en vernieuwende verwerkingsmethodes te ontwikkelen die aangepast zijn aan de industrieën en gebaseerd zijn op de koppeling van technologieën.

WIE IS BETROKKEN ?

Verwerkingsindustrieën die VOS voortbrengen of activiteiten hebben die binnen of buiten VOS voortbrengen.


EXPERTISE

Doordat de bekwaamheden van de partners elkaar aanvullen, kunnen ze doeltreffend samenwerken op het vlak van onderzoek naar en toepassing van

nieuwe verwerkingstechnieken (adsorptie, katalyse, fotokatalyse, plasma) die een hoog energierendement hebben en waarmee de VOS volledig verwerkt kunnen worden zonder dat subproducten ontstaan. We begeleiden grensoverschrijdende ondernemingen met een milieubewuste en duurzame aanpak en stellen aangepaste en vernieuwen¬de oplossingen voor om VOS te verwerken (sensibilisering, informatie, on site analyses, aangepaste technologische oplossingen, voorstel voor systemen die aan de problematiek van de industriëlen aangepast zijn).


>> Download de projectfiche DepollutAir


Meer info?

www.gotos3.eu/depollutair

#

ACTIEF IN DOMEIN(EN)

TAGS / verontreinigende industriële emissies, vluchtige organische stoffen (VOS), koppeling van processen, evaluatie van de acute toxiciteit

Opération "Air propre" à l'UNamur

Gezondheid en zorg

Interview in het kader van het DepollutAir project door Gilles Toussaint van « La Libre Belgique » met Prof. Bao-Lian Su en Dr.…

TAGS / lees meer

Opération "Air propre" à l'UNamur (vidéo)

Gezondheid en zorg

Video interview met Dr. Tarek Barakat, onderzoeker aan de UNamur, door Gilles Toussaint van “La Libre Belgique” in het kader van…

TAGS / lees meer

VOS – alomtegenwoordige, schadelijke moleculen

Gezondheid en zorg

DepollutAir, project van de Interreg-portefeuille GoToS3, is een samenwerking tussen de universiteiten van Bergen, Gent,…

TAGS / lees meer

Bedrijven, onderzoekers en designer bundelen krachten in de zoektocht naar innovatieve producten

Bedrijven

Kennisoverdracht is een belangrijke katalysator voor cross-innovatie, maar gebeurt zelden of niet spontaan. De actoren uit zeer…

TAGS / lees meer