Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS) : nieuwe methodes om de luchtkwaliteit te verbeteren uit te voeren.


Een studie uitgevoerd door de WHO op 25 maart 2014 stelde vast dat in 2012 7 miljoen mensen (1 op 8 sterfgevallen) vroegtijdig gestorven zijn aan de gevolgen van luchtvervuiling. Deze vorm van vervuiling is dus op dit moment duidelijk het voornaamste milieu-gerelateerde gevaar voor de volksgezondheid. De uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) levert een belangrijke bijdrage aan de luchtvervuiling.
Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Hun reductie is dus een belangrijk aandachtspunt. Vandaag moeten de professionals uit de bouwsector hun keuzes van materialen en producten richten op een betere kwaliteit van de binnen-en buitenlucht, zij dienen zich ook aan te passen aan de evolutie van de regelgeving op dit gebied. Zij ondervinden echter moeilijkheden, niet alleen op vlak van toegang tot informatie over de impact op de luchtkwaliteit van de producten die zij wensen te gebruiken, maar ook op vlak van kennis van de instrumenten waarover zij beschikken.
Drie projecten van het Europees programma voor territoriale samenwerking Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (ET ‘Air, DepollutAir en TEXACOV) zijn zich van dit probleem bewust enbundelen hun krachten om aan de professionals uit de bouwsector advies en antwoorden te geven via een virtuele rondetafelconferentie met sprekers uit verschillende sectoren.

Er zijn 11 video's gemaakt en elke video behandelt een specifiek thema in verband met VOS en materialen, hier volgen enkele voorbeelden. Voor meer informatie, bezoek ons kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCBtRU7N17YElL9t-UQMSuUwDepollutAir slotmanifestatieTer gelegenheid van de afsluiting van het DepollutAir-project presenteren de partners ULCO, UMons, UGent, ULille en UNamur met genoegen hun vooruitgang op het gebied van de behandeling van VOS-emissies in het licht van de huidige regelgeving ter zake. 6 video's zijn geproduceerd en zijn nu beschikbaar op ons kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCBtRU7N17YElL9t-UQMSuUw

We organiseren elk jaar, in samenwerking met andere Interreg FWVL-projecten zoals TEXACOV en ET’Air, een dag over preventie en remediëring van Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Dit event heeft tot doel een overzicht te schetsen van de technologische ontwikkelingen maar ook een balans op te maken om de bouwprofessionals te oriënteren in hun keuze van materialen en bouwproducten voor een betere luchtkwaliteit.logo workshop réduit.png

Workshop 2017 - Dunkerque

6de Noord-Europese workshop over de behandeling van VOS

mon logo à moi.png

Workshop 2018 - Namur

7de VOC Workshop : Sanering van de binnenlandse en buitenlandse emissies van vluchtige organische stoffen


VOC 2019-700.png

Workshop 2019 - Kortrijk

VOC Workshop : Gezonde Lucht in de Bouw, we gaan ervoor!