RSI voorkomen met JAPET!

Zko’s, Rijsel (59) – Rugpijn is in de industrie de voornaamste reden voor ziekteverlof en heeft ingrijpende gevolgen voor de werknemer en de onderneming. Lumbalgieën kosten de Franse ondernemingen jaarlijks meer dan een miljard euro aan sociale bijdragen. Om deze problematiek aan te pakken ontwikkelde de onderneming JAPET een exoskelet dat spier- en skeletaandoeningen voorkomt en arbeid minder zwaar maakt. Het agentschap Hauts-de-France Innovation Développement stond het bedrijf bij om problemen inzake productie en industrialisering op te lossen.

16 apr. 2020

#

Oprichters in symbiose

JAPET is in eerste instantie het verhaal van een ontmoeting: Damien Bratic en Antoine Noël leren elkaar kennen als ze aan de École centrale de Lille studeren. Beide ingenieurs werken aan een gezamenlijk studieproject en beslissen al snel om hun samenwerking voort te zetten en innovatie ten dienste te stellen van de Mens. Het project JAPET is een feit! De twee vrienden volgen met HEC Challenge + een opleiding om hun bedrijf op te richten en creëren in 2016 een start-up.

Wij willen robottechnologieën beschikbaar stellen ten gunste van de gezondheid van iedereen.”

Een ziekenhuisoplossing nu ook in ondernemingen

Het bedrijf richtte zich in eerste instantie tot de ziekenhuissector, maar breidde zijn gamma ondertussen uit om in te spelen op de behoeften van de industrie. Het exoskelet ATLAS is gemakkelijk aan te brengen, het is licht, neemt weinig plaats in en zit comfortabel. Het ondersteunt medewerkers die repetitieve bewegingen uitvoeren, zware lasten dragen of risicohoudingen aannemen. De ingebouwde robottechnologie vermindert de impact voor de lendenwervels en corrigeert de houding, zonder de bewegingen van de gebruiker te hinderen.

Om een exoskelet met succes in een onderneming in te voeren implementeerde Japet een driestappenmethode:

- analyse van de werkposten: JAPET controleert of het exoskelet aan de geïdentificeerde werkposten aangepast kan worden en organiseert een test op het terrein, zodat de operatoren gemakkelijker vertrouwd raken met de oplossing.

- opleiding en aanbevelingen: JAPET leidt de gebruikers én een referentiepersoon van de onderneming individueel op, zodat het exoskelet gemakkelijker aanvaard wordt en op de juiste manier wordt gebruikt;

- follow-up van de integratie: aan de hand van het protocol, dat op klinische methodes geïnspireerd is, kan worden nagegaan welke voordelen de integratie van het exoskelet biedt, om het dan op de meest renderende posten te kunnen implementeren.

Het exoskelet is een echte medische voorziening. Het werd bestudeerd in samenwerking met verzorgend personeel. We willen zeker weten wat de risico’s en voordelen zijn. Daarom realiseren we tal van studies die bijdragen tot het onderzoek.”

Samenwerking en begeleiding

De in Eurasanté gevestigde start-up JAPET kreeg van het Parc d’innovation Eurasanté een terug te betalen voorschot en had ook recht op een Bpi France FrenchTech-subsidie; bovendien kon het in het kader van het Interreg-project Factory 4.0 ook rekenen op de begeleiding van het agentschap Hauts-de-France Innovation Développement. Op basis van de verschillende diagnoses werd een actieplan opgesteld om de industrialisering van de uitrusting te starten en de productieproblemen op te lossen: het JAPET-team werd begeleid bij de invoering van de organisatie en processen waarmee het bedrijf zijn exoskelet op grote schaal kon beginnen te vervaardigen.

Ons bedrijf is gericht op de conceptie van producten en diensten, maar had maar weinig ervaring inzake productie. De adviseur die ons in het kader van het programma Industrie du Futur begeleidde, bood ons een experimentele blik op een domein waar het ons aan kennis en coördinatie ontbrak. Hij kon ons wegwijs maken en punten ter verbetering voorleggen om zo onze operationele prestaties een boost te geven.”

De oprichters werden ook gelauwerd tijdens de I-Lab-wedstrijd van de Bpi en kregen de steun van investeringsfondsen. Behalve op deze financiële steun kon JAPET ook rekenen op heel wat samenwerkingsverbanden, zoals met fabrikant Lambin & Ravau uit Komen, die aan het bedrijf lokaal textiel levert om het comfort van het product te garanderen.

En nu?

De ondernemers hebben er nu alle vertrouwen in. JAPET, dat sinds midden vorig jaar op de markt is, installeerde in 2019 enkele tientallen uitrustingen en was goed op weg om dit resultaat reeds eind maart 2020 te overtreffen. JAPET is in Frankrijk gevestigd en wil nu nationale naamsbekendheid verwerven.

Daarom ontwikkelen de oprichters tegen het einde van het jaar een nieuwe versie van het product. Bovendien willen ze ook Duitsland – de grootste Europese markt voor exoskeletten – veroveren.

Partners/Partenaires


Medefinanciers/Cofinanceurs